Konsolosluk, KHK ile ihraç edilen akademisyenin hiçbir talebini kabul etmiyor

Konsolosluk, KHK ile ihraç edilen akademisyenin hiçbir talebini kabul etmiyor

Pasaportu iptal edildiği için Türkiye’ye de dönemeyen Ersoy, Türkiye’de yapması gereken resmi işlemler için avukata ve yeğenine vekalet vermek için 28 Şubat’ta Londra Başkonsolosluğu’na başvurdu. Başkonsolosluktaki notere...

Pasaportu iptal edildiği için Türkiye’ye de dönemeyen Ersoy, Türkiye’de yapması gereken resmi işlemler için avukata ve yeğenine vekalet vermek için 28 Şubat’ta Londra Başkonsolosluğu’na başvurdu. Başkonsolosluktaki notere vekaletname vermek isteğini ileten Ersoy’un KHK ile ihraç edildiğini söylemesi üzerine, kendisine avukat vekâleti dışında vekâlet düzenleyemeyecekleri, bunun benzer durumda olan kişiler için bakanlık iznine tabi olduğu ve bu konuda bakanlığa izin talep eden bir dilekçe yazabileceği bildirildi.

Üstelik avukatlık vekâletini de kendi hazırladıkları çok sınırlı bir matbu formatta verebileceklerini ve Ersoy’un üniversitedeki odasının boşaltılması ve üzerine zimmetli ofis araç ve gereçlerinin teslimi ile adına mal bildiriminde bulunması konularının vekâlete yazılamayacağı söylendi.  Mülkiye Haber’den Nurettin Öztatar imzalı habere göre Görevli bütün bunları anlattıktan sonra Ersoy’a pasaportunun yanında olup olmadığını sorarak, yanındaysa kendisine vermesini istedi.

İki yıl önce sattığı ve alacağının tamamını tahsil ettiği bir mülkün satış sırasında üzerine konan ipoteğin kaldırılması için yeğenine vekâlet vermek istediğini söyleyen Ersoy’a bunun da mümkün olmadığı söylendi.

Görevliye bunun anayasal hakkı olduğunu belirterek, bu uygulamayı neye dayanarak yaptıklarını soran Ersoy’a “Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda bir genelgesi olduğunu ve ona istinaden bu uygulamayı yaptıkları'' söylendi. Söz konusu genelgenin bir kopyasını isteyen Dr. Ertan Ersoy’un bu talebi de reddedildi.

Sınırlı avukat vekâletini alıp noterlikten ayrılan Ersoy, yaşadıklarını aktarmak üzere konsolosla görüşmek istedi. Bir süre bekletilen Ersoy’a, konsolosun başkonsolosla toplantıda olduğunu ve toplantının uzun süreceği söylendi. Burada da ilgili genelgenin bir kopyasını veya Resmi Gazetede yayınlandığı tarihi ve sayıyı isteyen Ersoy’a genelgenin gizli bir genelge olduğu ve Resmi Gazetede yayımlanmadığı bilgisi verildi.

Bu yanıt üzerine tekrar notere giden Dr. Ertan Ersoy, bakanlığa izin verilmesi konusunda dilekçe yazarak teslim etti.

Türkiye’ye gitmek zorunda olduğunu ancak pasaportu iptal edildiği için gidemediğini belirterek yeni bir pasaport alıp alamayacağını soran Ersoy’a, sadece Türkiye’ye giriş yapabilmek için geçici bir pasaport verebilecekleri fakat girdikten sonra bunun hükümsüz olacağı, yani çıkış yapamayacağı bildirildi. Ersoy’un bu yanıtın da kendisine yazılı olarak verilmesi talebi de reddedildi.