LGBT kimliği suç olarak gösterildi!

LGBT kimliği suç olarak gösterildi!

Kaos GL’nin Medya İzleme Raporu’na göre 2017 yılı, yazılı basında LGBTİ kimlik ve varoluşunun ''suç’ olarak gösterildiği bir yıl oldu. Yazılı basında ayrımcı dil çok sık bir biçimde kullanıldı. Nefret söylemi LGBTİ’lerin...

Kaos GL’nin Medya İzleme Raporu’na göre 2017 yılı, yazılı basında LGBTİ kimlik ve varoluşunun ''suç’ olarak gösterildiği bir yıl oldu. Yazılı basında ayrımcı dil çok sık bir biçimde kullanıldı. Nefret söylemi LGBTİ’lerin konusu olduğu bütün metinlerin yüzde 28’inde yer alarak LGBTİ’lerin medyada eşit temsilini hedef aldı.

Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar’ın hazırladığı raporun medya izleme ekibinde Ali Özbaş, Aslı Alpar ve Yıldız Tar yer aldı.

Rapordan öne çıkanlar ise şöyle:

2017 yılında yazılı basında yayınlanan 2704 metninin incelendiği araştırmada, bu metinlerin 316’sında (yüzde 12) LGBTİ’ler metnin konusu değildi, sadece isim olarak yer alıyordu.

2017’de yazılı basında yayınlanan haber, söyleşi ya da köşe yazılarının sadece yüzde 46’sı (1097) hak haberciliği ilkelerine uygundu. Bütün metinlerin yüzde 54’ünü oluşturan 1291 metinde ise LGBTİ’lerin temel hakları ihlal edildi, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil kullanıldı ya da LGBTİ’lere ilişkin önyargıları besleyen içerik tercih edildi.

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen 1097 metin detaylıca incelendiğinde haberlerin büyük bir çoğunluğunda (851 metin, yüzde 78) sadece LGBTİ’lerin temel insan haklarına saygılı olmakla yetindiği açığa çıktı. Yine 2017’de hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 33’ünde (361 metin); yayınlanan bütün haberlerin ise sadece yüzde 15’inde LGBTİ’lerin yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılındı. Sadece 80 haberde bu ihlallere karşı mücadele yöntemlerinden bahsedildi.

LGBTİ örgütlerinin LGBTİ haklarına ilişkin görüşleri 2017’de yazılı basında kendisine ancak 73 metinde yer bulabildi. Bu, hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 6’sını oluştururken, bütün haberlerin ise sadece yüzde 3’üne tekabül ediyor.

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilmeyen haberlerin yüzde 86’sında (1112) LGBTİ’leri hedef alan hak ihlali tespit edildi. Hak ihlali alt kategorilerinde ayrımcı dil ve nefret söylemi öne çıktı.

2017 yılında 833 haber, söyleşi ve köşe yazısında LGBTİ’ler ayrımcı bir dille temsil edildi.

680 metinde nefret söylemi tespit edilirken, 328 metinde ise (yüzde 14) LGBTİ kişiler ya da dernek, kurum ve kuruluşları hedef gösterilerek nefret suçu işlendi.

668 metinde (LGBTİ’leri konu alan metinlerin yüzde 27’si) lezbiyen, gey, biseksüel, trans ya da interseks olmak “suç'' gibi gösterildi.

462 metinde (yüzde 19) LGBTİ’ler “ahlaksız'' olarak işaretlendi. Bu oranlar “sapkınlık'', “hastalık'' ve “günah'' olarak işaretlenmede ise şöyleydi: “Sapkınlık'', 409 metin, yüzde 17; “Hastalık'', 290 metin, yüzde 12; “Günah'', 349 metin, yüzde 14.

Bir yıl boyunca üretilen 2388 içeriğin büyük bir çoğunluğunda genel olarak LGBTİ ifadesi kullanıldı. Haberlerde kendisine en çok yer bulabilen grup 542 içerikle translar oldu. Ancak transların büyük çoğunlukla adli vakalar ve polis operasyonlarına ilişkin haberlerde yer aldığı gözlemlendi. LGBTİ toplumunun içinde en görünmez gruplar ise biseksüeller ve intersekslerdi.

GENEL