28/07/2021 tarihli Erdoğan imzasıyla Ormanlarda yapılaşma yetkisi Resmî Gazetede yayınlanarak Erdoğan’a verildi

28/07/2021 tarihli Erdoğan imzasıyla Ormanlarda yapılaşma yetkisi Resmî Gazetede yayınlanarak Erdoğan’a verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı kanun, kıyılar ve ormanlardaki hangi alanların yapılaşma kapsamına gireceği tasarrufunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a veriyor.

7334 sayılı kanunun 1’inci maddesi “D” fıkrasına göre, “Kültür ve Turizm gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazileri “kamu yararı” kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek. “Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan” edilecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tamamını okuyabilirsiniz...

Politika