Murat Ağırel yazdı: Narkoform

Murat Ağırel yazdı: Narkoform

Evde uyuşturucu içenler, çocuğu olanlar, lisede artan kullanımlar, yaş ortalamasının 15'e kadar düşmesi vs. rapor korkunç.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın "Narkolog" adında bir projesi var.

Bu proje kapsamında uyuşturucu suçlarından dolayı işlem yapılan kişilere "Narkoform" adıyla bir anket uygulandı ve sonuçları açıklandı.

Sonuçlarda çok ilginç ayrıntılar var.

Hiç de öyle bahsedildiği gibi uyuşturucu kullanımında pembe bir tablo yok.

Rapor uzun, fakat ben anlaşılır olması için kısa kısa vereceğim...

En dikkatimi çeken nokta rapordaki bulguların, "Hayatının herhangi döneminde madde kullandığını beyan eden" 27 bin 779 kişinin verisini ortaya koyması oldu.

Yani gayet ciddiye alınabilecek bir çalışma olmuş.

Rapor üç uyuşturucu madde -Metamfetamin, Eroin ve Bonzai- üzerinde yapılan anket sonucunu barındırıyor.

Genel profil analizinde uyuşturucu suçları, erkek egemen bir suç türü olarak nitelendiriliyor. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler bakımından kadınların bu suçtan daha uzak olduğu söylenebilir. Örneklemin cinsiyetine baktığımızda, yüzde 95,1'i erkek, yüzde 4,9'u ise kadınlardan oluşuyor.

Evde uyuşturucu içenler, çocuğu olanlar, lisede artan kullanımlar, yaş ortalamasının 15'e kadar düşmesi vs. rapor korkunç.

Madde madde aktarayım...

- Örneklemin eğitim durumlarına bakıldığında yüzde 26,6'sı lise ve üzeri öğrenim düzeyine sahip. Bu oran 2020'de yüzde 25,5'ti. Yani lisede kullanımda artış var.

- Literatürde, uyuşturucu suçlarına karışanların eğitim durumunun düşük olduğu söyleniyor. Fakat Narkolog çalışmasında eğitim seviyesi yükseldikçe uyuşturucu suçlarına karışma olasılığının azaldığı görülmüş.

- TÜİK verilerine göre, uyuşturucu kullananlarda lise altı öğrenim düzeyine sahiplilik oranı yüzde 61,6'dır. Narkolog verilerinde ise bu oran yüzde 73,4 olarak çıkmış.

- Anne mesleği incelendiğinde ülkemiz geneli annelerin çoğu ev hanımıdır. Bir önceki yıla göre ev hanımı oranında artış var. Örneklemin yüzde 92,2'sinin annesinin "ev hanımı" olması, literatürde ön kabul olan "çalışan ailelerin çocuklarının madde kullanımında daha çok risk altında olduğu" görüşüyle uyuşmuyor.

- Daha acı olanı ise örneklemin mevcut medeni durumu incelendiğinde; yüzde 34,5'inin çocuğunun olması. Katılanların yüzde 59,3'ü bekar, yüzde 30,7'si ise evli.

- İlk kez madde kullanmaya başladığındaki medeni durum değerlendirildiğinde, bekarların hedef olma potansiyelinin daha yüksek olduğu görülmüş.

- 2021 yılında uyuşturucuya başlama yaşı ortalama 21,22'ydi. Ortanca yaş ise 20'dir. 2020 yılında ortalama başlama yaşı 20,9 ortanca ise 20 olmuştu. Ayrıca 2018 yılında yapılan Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı anketine göre ise uyuşturucuya başlama yaş ortalaması 19,5 olarak ölçülmüştü. Bu yaş sınırı iyice düştü.

- Uyuşturucu maddeye kullanmaya başlama yaşı bakımından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğu açıklandı. Bu yaş grubunda uyuşturucuya başlayanların oranı, 2020 yılında yüzde 73,6, 2021 yılında ise yüzde 73,7 olarak ölçülmüş.

İnanılmaz!

Devam edelim...

-Örnekleme uyuşturucu madde kullanmaya başlamadan önce tütün ve alkol kullanıp kullanmadığı, kullanıyor ise kaç yaşında başladığı sorulmuş. Uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı yüzde 82,4 çıkmış. Tütün kullanmaya başlama yaş ortalaması 16,72 olarak ölçülmüş. Aynı şekilde alkol kullanım oranı yüzde 37,9 iken alkol kullanmaya başlama yaş ortalaması da 18,04 olarak belirlenmiş.

-İlk denenen maddeye bakıldığında, dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de esrar ön planda. Örneklemin yüzde 73,7'si madde kullanmaya "esrar" maddesi ile başlamış. Geçtiğimiz yıla göre ilk denenen madde bakımından esrar, eroin ve Ecstasy'de düşüş var.

-Şu anda kullanılan uyuşturucu madde için verilen cevaplarda ilk sırayı yine esrar (%42,7) alıyor. Esrar maddesini,%18,7 ile Metamfetamin, %13,7 ile Bonzai, %7,8 ile Eroin ve %5,17 ile sentetik ecza takip ediyor.

- Uyuşturucu Maddeyi Kullanım Alanı örneklemin yüzde 45,3'ü uyuşturucu maddeyi "kendi evinde'' kullanıyor.

- Daha kötüsü narkotik maddeleri kendi evinde tüketenlerin yüzde 82,2'si aile fertleriyle birlikte yaşıyor.

- Literatürde Narkolog çalışmasına benzer hemen her ankette, merak ve arkadaş etkisi başlama nedenleri arasında ön plana çıkıyor.

- Örneklemin yüzde 45,7'si uyuşturucu madde kullandığı için sosyal güçlük çektiğini belirtmiş.

- Ankete katılanlara, haklarında uyuşturucu suçlarından daha önce adli işlem yapılıp yapılmadığı sorulmuş ve yüzde 56,5'i geçmişte uyuşturucu suçlarından adli işlem gördüğünü, yüzde 43,5'i ise adli işlem görmediğini ifade etmiş.

- Farklı suçlardan adli işlem gördüğünü söyleyen örneklemin yüzde 54,6'sının cinayet, darp, yaralama gibi kişilere karşı suçlar, yüzde 36,5'inin ise hırsızlık, yağma gibi mala karşı suçlara karıştığı belirlenmiş.

Görüyorsunuz değil mi...

Uyuşturucu kadar toplumun yapısını, ahlakını, düzenini bozan başka bir şey yok. Tam da bu yüzden uyuşturucu kullanımın üzerine topyekûn hem devlet hem de vatandaşlar olarak gitmeliyiz.

Eğitimse eğitim, operasyonsa operasyon, bu zehirden ve insanımızın kanını emerek para kazananlardan mutlaka kurtulmalıyız

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem