Otopark yönetmeliğinde değişiklik: Otopark yapımı kolaylaşacak

Otopark yönetmeliğinde değişiklik: Otopark yapımı kolaylaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, otopark yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık, teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli 1000 metre kuralını, iz düşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkardı. Böylece daha geniş alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkanları artmış oldu.


Otopark yapımı kolaylaşacak

Ayrıca otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı.

Belediyelere kolaylık sağlandı. Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25'lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75'lik bedelin ödenme süresini iskan tarihini geçmemek kaydıyla 18 aydan 36 aya çıkardı. 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25'lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü geçici parklanma yöntemiyle iskan verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek. Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.

Dükkân ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek.

Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık gösterilecek.