Son 10 ayda 15 milyon metrekarelik yayla alanı, talana açıldı: Kağıthane büyüklüğünde!

Son 10 ayda 15 milyon metrekarelik yayla alanı, talana açıldı: Kağıthane büyüklüğünde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yayla statüsündeki yaklaşık 900 bin metrekarelik alanın imara açılması kararıyla birlikte son 10 ayda talana açılan yayla alanlarının büyüklüğü 15 milyon metrekareyi buldu.

ABC GAZETESİ / SERHAT YILMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla 3 ildeki 15 yayla statüsündeki alanın imara açılması önündeki engeller kaldırıldı.

Son alınan karar ile birlikte son 10 ayda imara açılan yayla statüsündeki alanların büyüklüğü 15 milyon metrekareye buldu.

4 MART’TA TAM 14 MİLYON KARELİK ALANIN STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ

4 Mart 2020 tarihinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile yayla statüsündeki 11 ildeki 126 alan, yayla alanı olmaktan çıkarıldı.

Yaylalara yönelik yapılan en büyük statüsü değişikliği olarak değerlendirilen bu karar ile 14 milyon 92 bin 800 metrekarelik yayla alanının imara açılması önündeki engeller kaldırılmış oldu.

4 Mart 2020'de Resmi Gazete’de yayımlanan listedeki alanların illere göre dağılımı ise şöyle:

 • Adana 9 alan
 • Artvin 1 alan
 • Bolu 3 alan
 • Erzurum 7 alan
 • Eskişehir 3 alan
 • Giresun 35 alan
 • Kahramanmaraş 20 alan
 • Kastamonu 1 alan
 • Konya 35 alan
 • Kütahya 7 alan
 • Trabzon 5 alan

 

4-mart-1.jpg4-mart-2.jpg4-mart-3.jpg4-mart-4.jpg

3 İLDE 15 YAYLA ALANI DAHA İMAR AÇILIYOR

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve 4 Mart 2020 deki karar ile aynı hukuki gerekçeye dayandırılan karar ile 3 ildeki 15 yayla alanı daha yayla statüsünden çıkarıldı.

Yaklaşık 900 bin metrekarelik alana denk düşen ve içinde dünyaca ünlü Hıdırnebi Yaylası’nın da bulunduğu alanlar ise şöyle:

 • Amasya: Ahmetoğlu, Keşbeli,Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar
 • Bolu: Göllü, Ören, Yaylabeli
 • Trabzon: Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2

2-ocak-1.jpg2-ocak-2.jpg

KAĞITHANE BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN

Son 10 ayda aynı iki karar ile yayla statüsünde çıkarılan ve imara açılması önündeki engellerin kaldırıldığı yaklaşık 15 milyon metrekarelik alan, neredeyse 16 milyon metrekare yüzölçümüne sahip İstanbul’un Kağıthane ilçesine denk düşüyor.

2013’DE YAYLA STATÜSÜNE ALINMIŞLARDI

Son 10 ayda imara açılan 136 yayla alanının tamamı 2013-2014 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı ile ormanlık alan statüsünden yayla statüsüne alınmışlardı.

Alınan kararlar ile söz konusu alanlar, yeniden ormanlık alan olarak tescillenmiş oldu.

KANUN MADDESİ NELERİ İÇERİYOR?

Mart ve Ocak ayları arasında alınan her iki kararda, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesine dayandırılıyor.

Söz konusu kanunun 17. Maddesi şöyle: ‘’Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer.’’

AKP, TALANIN HUKUKİ ZEMİNİNİ Mİ HAZIRLIYOR?

Orman Kanunu'nun 17. Maddesi'nin yukarıda yer alan bölümü, 2002 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi. 

AYM'nin iptal kararının ardından 2004 yılında yeniden düzenlenen maddenin içeriği 2010 yılında son halini aldı. 

AKP'nin 17. Madde'ye getirdiği düzenlemeler, doğal alanları imara açmak için hukuki zeminin hazırladığı yönünde değerlendiriliyor.

 

 

 

GENEL