THY 2021 hisse fiyatı!

THY 2021 hisse fiyatı!

Türk Hava Yolları 4Ç20’de, önemli büyüklükteki 330 Milyon TL değerindeki ertelenmiş vergi giderleri nedeni ile piyasa ortalama beklentisi 348 Milyon TL net zararın ve tahmini 43 Milyon TL net zararın üzerinde, 385 Milyon TL net zarar açıklaması yapmıştır.

Covid-19 virüsü nedeni ile THY’nin toplam yolcu sayısı 4Ç20’de, yüzde 64,6 oranında bir düşüş yaşamıştır. Yolcu başına elde edilen birim gelirleri ise yıllık oran olarak %5.0 gibi bir artış göstererek 4Ç20’de 7.35 Dolar olarak gerçekleşmiştir.

THY Kargo Hacmi

THY hisse incelemesinde; THY’nin kargo hacmi 4Ç20’de, olumlu bir şekilde seyrini devam ettirmiştir ve yıllık olarak sadece %2.4 seviyelerinde düşüş göstermiştir. THY şirketinin kargo birim gelirleri 4. çeyrekte de fazlasıyla yüksek oranlarda seyretmiştir ve kargo gelirleri Dolar bazında yıllık %78.8 değerinde bir artış yaparak, toplam satış gelirlerinin %47.5’ini oluşturmuştur. Bunun sonucunda THY’nin 4. çeyrekte toplam satış gelirleri Dolar bazında yıllık %46 oranında düşüş yaşayarak, 1.772 M Dolar olarak gerçekleşmiştir. TL’nin yıllık olarak değer kaybetmesinin de etkisiyle THY’nin, TL bazındaki satış gelirleri 4. çeyrekte yıllık %26.6 oranında azalarak, 13.923 TL oranında piyasa ortalama beklentisi olan 13,043 Milyon TL’nin ve tahminlerin 12,885 Milyon TL’nin üstünde olmuştur. THY’nin birim giderleri, göreceli olarak azalmış olan adil kullanım kotası ile yüksek seyrini devam ettirmiş ve yıllık %388.2 oranında bir artışla 4. çeyrekte 9.23 Dolar olarak gerçekleşmiştir.

THY Hisse Yorumları

Fakat, yolcu birim gelirlerindeki artış ve yüksek kar payına sahip olan kargo gelirlerinin toplam satış kazançları içindeki payının artışıyla THY’nin FAVÖK payı, güncel THY hisse yorumları doğrultusunda yıllık olarak y.p. 12.6 artış göstererek %32.6 oranına yükselmiştir. Böylelikle THY’nin FAVKÖK’ü Dolar bazında yıllık %12 düşerek THY hisse durumu neticesinde 577 M Dolar olarak gerçekleşmiştir. THY’nin FAVKÖK’ü de aynı şekilde yıllık olarak %8 düşerek, 494 M Dolar’a düşmüştür. FAVÖK payı, yıllık olarak 11.6 y.p. artış sağlamıştır.

THY FAVÖK TL

THY’nin TL bazındaki FAVÖK’üne bakacak olursak; TL’nin yıllık olarak değer kaybetmesinin de etkisi ile THY hisse fiyat grafiği içerisinde yıllık %25.6 oranında artış yaparak, hesaplamalara göre 3,885 M TL değerinde, piyasa ortalama beklentisi olarak 3,152 M TL’nin ve tahmini 3,011 M TL’nin üzerinde olarak THY hisse durumu gerçekleşmiştir. THY 4. çeyrekte büyük orandaki 986 M TL kur farkı giderleri doğrultusunda 1,464 M TL net finansal gider yapmıştır. Şirketin bu dönemde ayrıca 330 M TL değerinde ertelenmiş vergi gideri bulunmaktadır. Böylelikle THY, 4. çeyrekte 385 M TL net zarara uğramıştır. THY’nin net borcu 4. çeyreğin sonu itibari ile yaklaşık olarak 87.8 Milyar TL gerilemeye uğramıştır. Açıklanan sonuçların doğrultusunda THY’nin, 4. çeyrekte de beklentilerin üstünde bir operasyonel performans göstermiş olduğunu göstermektedir. Sonuçların şirket payları, kısa dönem performansı üzerinde bir etkisi olması beklememekteyiz.

THY 2021 Hisse Fiyatı

THY 2020 senesinin 4Ç’de 385 M TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Zarar beklentileri 212 M TL, piyasanın zarar beklentisi ise 348 M TL’dir. THY 4Ç19’da 1.948 M TL net dönem karı kaydetmiştir. Satış gelirleri 4. çeyrekte %26,6 seviyesinde azalarak 13,9 Milyar TL’ye gerilemiş olan THY, 2,108 M TL brüt kar elde etmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %27,6 seviyelerinde düşerek 1.628 M TL’yi göstermiştir. THY diğer faaliyetlerinden ise 4Ç20’de 410 M TL gelir sağlamıştır. Böylelikle şirketin faaliyet karı 890 M TL olmuştur. 4. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 452 M TL değerinde net kar elde edilirken, Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan da 67 M TL oranında bir kar oluşturulmuştur. Finansman yönünde de net olarak 1.464 M TL gider oluşmuştur. Tüm bunlarla doğru orantılı olarak vergi öncesi zarar 55 M TL olurken, 330 M TL’lik vergi gideri sonrası 385 M TL ana ortaklık net dönem zararı açıklandı. Son çeyrek zararı ile birlikte THY’nin 2020 senesi anana ortaklık net dönem zararı 5.588 M TL olmuştur. 2019 senesinde şirket 4.535 TL kar açıklamıştır.

Oyak Yatırım THY Hisse

THY, operasyonel olarak beklentilerin üstüne çıkan 2020 senesi 4. Çeyrek finansallarında, piyasa beklentisi olan 345 M TL zararın da ötesinde 385 M TL net zarar olduğunu açıklamıştır. Ciro ve FAVÖK beklentileri %7 ve %22 oranında yükselmiştir. Yolcu verimindeki göreceli toparlanma ve maliyet kontrolü bu sonucu desteklerken, finansal giderler ve vergi net zararı arttıran bir etki yaratmıştır. THY hisse için revize hedef fiyatı olan 16.00 TL ile endekse paralel getiri tavsiyesi korunmakta.

Tacirler Yatırım THY Hisse

THY, 2020 senesinin 4. Çeyreğinde sonuçlarını; 385 M TL zarar olarak açıkladı. Açıklanana zarar toplamı olan -345.5 M TL piyasa beklentisinin üstündedir. Şirket, geçen senenin aynı döneminde, 1948 M TL net karını açıklamıştır. Net satışlar 13,923 M TL olarak açıklanmıştır ve geçen yılın aynı dönemine göre %27 oranında düştü. Açıklanan net satış toplamı piyasa beklentisinde olan 13,023 M TL üzerinden gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve Amerikan Doları bazında %45 oranında azalma kaydederek, net satışlardaki payı %90 oldu. Şirketin 2020 senesinin 4. çeyreğinde 3,885 M TL FAVÖK açıkladı ve bu açıklanan sayı geçen yılın aynı dönemine göre %26 oranında artış gösterdi. THY hisse hakkındaki güncel haberleri takip etmek için  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ekonomi