Uzmanlardan YKS değerlendirmesi: Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı belirleyici olacak

Uzmanlardan YKS değerlendirmesi: Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı belirleyici olacak

Uzmanlardan YKS değerlendirmesi: Matematik i... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tüm yurtta saat 10.15'te uygulanmaya başlandı ve 180 dakika sürdü.

Sınava ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "2022 AYT'de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı, sözel öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih dersi belirleyici olacaktır" dedi.

Sınava 2 milyon 56 bin 512 aday katıldı. AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu. Saat 15.45'te başlayan YDT'ye 168 bin 430 aday girdi. YDT'de (Yabancı Dil Testi) 80 soru soruldu ve sınav 120 dakika sürdü. Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS'nin birinci oturumu olan TYT'yi ve ikinci oturumu olan AYT'yi değerlendirdi.

ÖĞRENCİLER SÜRE SORUNU YAŞAMADI

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "2022 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. ve 11. sınıf kademesinden ve matematik dersinde 9,10,11. sınıf kademelerinden diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür. Bu yıl sürenin 165 dakika olması sayesinde öğrenciler süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamlamıştır. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür" diye konuştu.

MATEMATİK VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BELİRLEYİCİ OLACAK

"2022 AYT'de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı, sözel öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih dersi belirleyici olacaktır" diyen Kurt açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Sınav matematikte, matematiksel düşünceyi sorgulayan ve matematiksel bilgileri kullanıp yorum yapmayı gerektiren sorulardan; Türk Dili ve Edebiyatı ise bilgi sorgulayan ancak aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştur. Genel olarak AYT'de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır. Biyoloji sorularının klasik ÖSYM formatında, AYT'nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer, bilgi temelli ve orta zorluk seviyesinde olduğu görülmüştür. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin soruları beklenildiği üzere bilgi ve kavram ağırlıklı hazırlanmış olup konu eksiği bulunmayan öğrenciler tarafından çözülebilecek tarzda, orta zorluk derecesine sahip sorulardan oluşmuştur."

Kurt sınava ilişkin açıklamasının devamında, "Sosyal Bilimler – 2 testindeki felsefe grubu soruları, önceki yıllardaki AYT formatına benzer, müfredata uygun, konuları bilen öğrencinin zorlanmadan çözebileceği niteliktedir. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki Tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden sorular sorulmuştur. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiştir. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdır. ÖSYM'nin sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılması doğru değildir, tercih yaparken öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri seçmeleri de önemlidir" ifadelerini kullandı.

MATEMATİK SORULARI 11. VE 12. SINIFTA İŞLENEN TÜM KONULARI KAPSAMAKTADIR

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel sınava ilişkin değerlendirmesinde, "2022 Matematik AYT soruları, MEB kazanımlarına uygun olup çoğunlukla 11. ve 12. sınıfta işlenen tüm konuları kapsamaktadır. Sorular öğrencinin matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçmüştür. Soruların bir kısmında konular birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Öğrenciler soruların net, anlaşılır ve zorluk seviyesinin orta seviyede olduğunu ifade etmişlerdir. Geometri soruları da ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf konularından olup analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur. Geometride gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış sorular da vardır. TYT sınavındaki matematik ve geometri sorularını da dikkate alırsak soruların net ve anlaşılır olması, yapılabilirliğinin yüksek olması önümüzdeki sene sınava girecek öğrencilerin daha motive olarak hazırlanmasını ve kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlayacaktır" dedi.

DİVAN EDEBİYATI SORULARI ELEYİCİ

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu ise "Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 2022 YKS-AYT" deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusu paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluşmuştur. Sorular MEB müfredatına uygun olup bazı sorularda ezber bilgiden ziyade öğrencinin verilen metinlerden çıkarımlar yaparak sonuca varması istenmiş. 2022 AYT'nin farklılığı olarak göze çarpan özellik ise Türk Dili ve Edebiyatı soruları içerisinde divan edebiyatı sorularının eleyici olduğu, gelen yorumlar arasındadır. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle 2022 AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı sınavının 2021 AYT'deki Türk Dili ve Edebiyatı sınavından zor ve seçici olduğu söylenebilir" açıklamasında bulundu.

SORULARIN YARGILARINDA ÇELDİRİCİLERİN GÜÇLÜ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR

Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay da "Öğrencilerden aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda 2022 YKS'de sürpriz herhangi bir soru olmadığı, soruların MEB'in yayımlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğu görülmektedir. 11. ve 12. sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülmektedir. Öğrencilerimizden gelen bilgilere göre belirleyici nitelikteki soruların yargılarında çeldiricilerin güçlü olduğu söylenebilir. 2022 YKS" de Fizik soruların elverdiği ölçüde tüm konuları kapsaması, soru dili ve netliği ile öncüllü soruların oranının doğru bir planlama ile dağıtıldığı söylenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

KİMYA SORULARI MÜFREDATA UYGUN

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil sınava ilişkin değerlendirmesinde, "2022 AYT Kimya sorularının 8 tanesi 11. sınıf konularından, 5 tanesi 12. sınıf konularından sorulmuştur. AYT" de sorulan sorular müfredata tamamen uyumludur. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

BİYOLOJİ SORULARI AÇIK VE NET

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç, "2022 AYT Biyoloji soruları 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Klasik ÖSYM formatında ve müfredat ile uyumlu olan Biyoloji sorularının, AYT'nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer olduğu görülmüştür. Öğrenciler bu sene AYT Biyoloji kapsamında genel olarak bilgi temelli sorular ile karşılaşmıştır. Müfredat kazanımlarına hakim olmayan öğrencilerin yapamayacağı, orta zorluk düzeyinde olduğunu düşündüğümüz Biyoloji sorularının açık ve net olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

COĞRAFYADA TEMEL BİLGİLER SORGULANDI

Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler coğrafya sorularına ilişkin değerlendirmesinde, "2022 AYT Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf MEB kazanım ve kaynaklarına uygun sorulardır. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmemektedir. Sınavlarda; Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Küresel Ortam ve Çevre ve Toplum ünitelerinin hepsinden soru yöneltilmiştir. Sorularda öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar ve temel bilgiler sorgulanmıştır. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur" şeklinde konuştu.

SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİNDE 3 SORU BELİRLEYİCİ

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün ise değerlendirmesinde, "Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki Tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden sorular sorulmuştur. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgiler verilerek yorumlanması istenmiştir. Özellikle sosyal bilimler 2 testinde üç sorunun belirleyici olacağı düşünülmektedir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ayrıca sınavda öncüllü, bilgiye dayalı yorum gerektiren sorular da yer almıştır. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği bir sınavdır. Edebiyat -Sosyal bilimler 1 testi orta düzeydeyken Sosyal bilimler -2 Testinde zorluk seviyesi ortanın üstüdür" diye konuştu.

PSİKOLOJİ VE MANTIK SORULARININ TÜMÜ DOĞRUDAN BİLGİYİ ÖLÇEN SORULAR

Uğur Okulları Felsefe Grubu Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç da "Felsefe Grubu soruları; Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantıktan oluşmaktadır. Sorular 10. ve 11.Sınıf MEB müfredatına uygundur. Felsefe ve Sosyoloji soruları, paragrafa dayanarak temel bilgiyi ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Psikoloji ve Mantık sorularının tümü doğrudan bilgiyi ölçen sorularıdır. Soruların ifadesi net olup konuları bilen öğrencinin rahatlıkla çözebileceği düzeydedir" değerlendirmesinde bulundu.

DİN KÜLTÜRÜ SORULARINDAN 4'Ü DİREKT BİLGİYE DAYALI

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir de "2022 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme becerisini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Orta zorluk düzeyine sahip olan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait toplam altı sorunun dördünde direkt olarak bilgiyi sorgulayan sorular hazırlanmıştır. Diğer iki soruda ise muhakeme gücünü ölçen ve öğrencinin yorum yapmasını gerektiren sorulara yer verilmiştir. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istenmiştir" dedi.

"Uzmanlardan YKS değerlendirmesi: Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı belirleyici olacak" haberi, 19 Haziran 2022 tarihinde yazılmıştır. 19 Haziran 2022 tarihinde de güncellenmiştir. Eğitim kategorisi altında bulunan Uzmanlardan YKS değerlendirmesi: Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı belirleyici olacak haberi 2022 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Uzmanlardan YKS değerlendirmesi: Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı belirleyici olacak 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Eğitim konusunda 28 Mayıs 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.

Serkut Bozkurt Genel Yayın Danışmanı

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON HABERLER
 1. 00:15 24. Şampiyonluk Galatasaray’a 250 Milyon TL Getirdi!
 2. 00:06 Joshua King, Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu
 3. 00:03 Otomotiv Devi 2. El Araçları Yenileyip Türkiye'de Satışa Çıkardı: 300 Bin TL'ye Bile Otomobil Var!
 4. 00:00 Şampiyonluk kutlamasında Icardi'den Dzeko'ya gönderme: "Orjinali geliyor orjinali!"
 5. 23:58 BM Genel Sekreteri Guterres açıkladı: İsrail'in Filistin kampına düzenlediği saldırıyı kınadı
 6. 23:41 Netanyahu'dan saldırıyla ilgili tartışmalı savunma: Onlarca Filistinli yanarak hayatını kaybetmişti
 7. 23:37 Cristiano Ronaldo sezonu yeni rekorlarla bitirdi!
 8. 23:32 Galatasaray'ın Büyük Hatası: Yetenekli Golcüyü Bedavaya Gönderdiler!
 9. 23:30 Merkez Bankası'ndan bankalara yeni dolar talimatı geldi
 10. 23:27 Fenerbahçe'de ayrılık haberi: Ne yazık ki kulüpteki zamanım sona erdi
 11. 23:23 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Transfer Stratejileri: Güçlü Bir Takım İçin İpucu Verdi
 12. 23:20 Icardi gene yaptı yapacağını! Mauro İcardi göndermesi!
 13. 23:12 MEB YKS deneme sınavı: YKS 2024 deneme sınavı neticeleri ne zaman?
 14. 23:11 Siirt Sempozyumunda Deprem Uyarısı: Uzman Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Riskini Vurguladı
 15. 23:06 İspanya, Ukrayna'ya 1 Milyar Euro Askeri Yardım Sağlayacak
 16. 22:49 Refah Sınır Kapısı'nda Mısır-İsrail Çatışması: Gerilim Yükseliyor
 17. 22:42 Fenerbahçe'den Benzema Bombası: Transfer İçin Geri Sayım Başladı
 18. 22:36 Alex de Souza yarın Antalya’da olacak
 19. 22:36 Z Kuşağı Yatırım Kararlarında Influencer'ların Etkisinde
 20. 22:17 Ekonomist Korhan Berzeg Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eğitim Haberleri