Yargıtay'dan maaşı geç ödenen işçi için kıdem tazminatı kararı!

Yargıtay'dan maaşı geç ödenen işçi için kıdem tazminatı kararı!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşın geciktirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkânı sağlayacağına hükmetti.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşını geç tahsil eden, fazla mesai ücreti ödenmeyen işçinin...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşın geciktirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkânı sağlayacağına hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşını geç tahsil eden, fazla mesai ücreti ödenmeyen işçinin istifası durumunda kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Maaşı geç ödenen bir işçi iş akdini sonlandırmasının ardından kıdem tazminatı ödenmeyince iş mahkemesine başvurdu.

Beş yıl boyunca çalıştığı işyerinde maaşların geç ödenmesi ve işçilere yönelik baskıların artması üzerine işten ayrıldığını belirten işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacağını talep etti.

Mahkemede savunma yapan patron ise maaşların geç yatırılmadığını, fazla mesailerin ödendiğini, işçinin kendi iradesiyle, sağlık ve ailevi sorunlardan ötürü istifa ettiğini öne sürdü.

Mahkemenin davanın kısmen kabulüne hükmetmesinin ardından taraf avukatları kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Davacının ödenmeyen fazla mesai ücretlerine dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Davacının fazla mesai ücretlerinin ödenmediği dosya içeriği ile sabittir. Ücretin eksik ve düzensiz ödenmesi işçiye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-e maddesi uyarınca haklı sebeple fesih hakkı verdiğinden, davacının iş akdini haklı sebeple feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Emsal kararla fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da maaşı geciktirilen işçi istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanacak.

<>

Ekonomi