• YSK tarihinde görülmemiş karar! İşte İstanbul ara kararının detayları!

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP ve MHP’nin İstanbul itirazlarıyla ilgili olarak tarihinde görülmemiş ilklere imza attı. YSK, gelen itirazı  ilk derece mahkemesi gibi değerlendirip, tensip zaptı gibi karar aldı. Buna göre; AKP’nin ‘şüphelerinin’ araştırılmasını isteyen YSK, ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim kurullarınca kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesini kararlaştırdı. CHP, YSK temsilcisi, kararı değerlendirirken, böyle bir karara ilk kez tanık olduğunu söyledi.

  ABC Haber Merkezi

  YSK, ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim kurullarınca kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesini kararlaştırdı. Buna göre, araştırılması istenen konularla ilgili ilçe seçim kurullarının çalışmalarını beş gün içinde tamamlamasının ardından YSK üyeleri gelen cevapları ele alacak.

  Bu sürecin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararın verilmesi bekleniyor.

  YSK’dan MHP’nin itirazıyla ilgili ara karar

  İŞTE YSK’NIN ALDIĞI KARARLARININ TAM METNİ

  -ARA KARAR-

  Kurulumuz Başkanlığına Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan YAVUZ tarafından gönderilen 16/04/2019 tarihli 2019/272, 20/04/2019 tarihli, 2019/276, 22/04/2019 tarihli, 2019/277 sayılı dilekçelerde özetle, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ile haller sebebiyle iptali ve yenilenmesi ile İstanbul İl Seçim Kurulunca düzenlenerek verilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin mazbatarıın iptali istenilmiş olmakla, konuincelenerek;

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  Esas hakkında daha sonra karar verilmek üzere;

  1. İtirazdilekçelerinde;

   1. 2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine (oybirliğiyle),

   1. Ölen 1229 kişi yerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-2) bu kişilerin yerine başka kişilerce oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine (Kürşat Hamurcu’nun karşı oyuyla, oyçokluğuyla),

   2. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-3) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine (Kürşat Hamurcu’nun karşı oyuyla, oyçokluğuyla),

   3. 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 5287 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-4) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine (Kürşat Hamurcu’nun karşı oyuyla,oyçokluğuyla),

   4. 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-5) bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine (Erhan Çiftçi, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu’nun karşı oyuyla, oyçokluğuyla),

  2a)Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21.358 seçmenin, 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce haklarında (TMK 405. ve 406. maddelere göre) kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgahlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilmek suretiyle tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarındanistenilmesine,

  b)2-(a) bendinde belirtilen ve haklarında kısıtlılık kararı olanların, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, tutanağın Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine (Kürşat Hamurcu’nun karşı oyuyla, oyçokluğuyla),

  3)KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek olmadığına (Zeki Yiğit, İlhan Hanağası’nın karşı oyuyla, oy çokluğuyla),

  1. 6.539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13.084 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddiaedildiğinden;

   1. 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesininistenilmesine,

   2. Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim · günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesininistenilmesine,

   3. KHK !ar ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin (Ek-6) sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildikleri iddia edildiğinden, adı geçenlerin nasıl görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına (Kürşat Hamurcu’nun karşı oyuyla,oyçokluğuyla),

  2. Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgiliilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarakyerine getirilmesine(oybirliğiyle),

  23/04/2019 tarihinde karar verildi.

   

  CHP YSK TEMSİLCİSİNDEN İLK DEĞERLENDİRME

  Gazetemize konuşan CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nın ara kararını şu sözlerle değerlendirdi:

  “YSK, gelen itirazı adeta ilk derece mahkemesi gibi değerlendirip, tensip zaptı gibi karar aldı. Böylesine bir karara, hem şekil hem içerik olarak ilk kez tanık oluyorum. Münferit konularda aldığı kararlar hep oldu ama böylesine toptancı, şüphe ve varsayım iddiaları üzerine karar aldığını hatırlamıyorum. AK Parti, duyduğu endişelerin, bir şeyler olduğuna dair inancının araştırılmasını istedi ve araştırılacak.

  ‘AKP OYLARIN ÇÖPE ATILMASINI İSTİYOR’

  Sandık kurulu teşkili ile ilgili olarak bugüne kadar itirazın kabulü kararı verilmedi. Bu bir ilk oldu. Geçmişte benzer işler, usulsüzlük olarak kabul edildi ve sadece sandık başında seçim sonucunu etkileyen işlemler tespit edilmişse, o işlemler iptal edildi. Yoksa itirazlar, reddedildi. AK Parti, şimdi hiçbir şey tespit etmeden ve ileri sürmeden, YSK’ya bir de sen bak dedi. Aynı YSK, 16 Nisan halk oylamasında kanun hükmüne rağmen sandık kurulunun görevini yapmayarak mühürlemediği oy pusulalarını, geçerli saydı. Gerekçe olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca seçmen iradesine üstünlük tanıdığını söyledi. Bunu talep eden,o tarihteki AK Parti idi. Bugünkü AK Parti ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesi atayan ilçe seçim kurulunun hatasının, seçmene yükletilmesini ve bu sandıkların tamamında, hiçbir şeyden habersiz seçmenlerin oylarının yok sayılmasını , çöpe atılmasını istiyor. Ne oldu seçmen iradesi? Hangi AK Parti, hukukun üstünlüğüne inanıyor? 16 Nisan ve 31 Mart versiyonları, siyahla beyaz kadar farklı. Net bir cevabı hak ediyorum. Çünkü bütün bu süreçlerin hepsini yaşadım.

  ‘KENDİLERİNİ KUTLUYORUM…’

  Evet sandık veya seçim kurullarının yaptıkları usulsüzlükler, işinize geldiği zaman seçmen iradesini sakatlamayacak, işinize gelmediği zaman bugün ileri sürdüğünüz gibi sakatlayacak.  Kendilerini gerçekten kutluyorum zira sözün bittiği yer.”