76 YIL ÖNCE BUGÜN DE GÜNDEM AYNIYDI 7 Mart 1946: İngiltere ve ABD'nin, Rusya'nın genişleme siyasetine nihayet vermek için hamle yapması bekleniyor

76 YIL ÖNCE BUGÜN DE GÜNDEM AYNIYDI 7 Mart 1946: İngiltere ve ABD'nin, Rusya'nın genişleme siyasetine nihayet vermek için hamle yapması bekleniyor

7 Mart 1946 yılında Daily Mail gazetesinde yer alan, 'Sovyetler karşısında Amerika'nın kararı' haberi Cumhuriyet gazetesinde manşetten verilmişti. İşte o tarihte yer alan haberin ayrıntıları

ABC Gazetesi
Tarih
7 Mart 1946 / Cumhuriyet Gazetesi

Sovyetler karşısında Amerika'nın kararı 

Washington'un, Rus genişleme siyasetine nihayet vermek için
bir hamle yapması bekleniyor
Londra 7 Aralık 1946 (A.A.) - Daily Mail gazetesinin Washington muhabiri telgrafla bildiriyor:
Rus genişleme siyasetine ve Rusya'nın tek taraflı hareketlerine bir nihayet
vermek maksadile, Amerikalılar bir hamle yaparak, Rusya'dan kesin izahat
istemek azminde bulunmaktadırlar. Bu kararı dün Beyaz Sarayda ve Dış İşleri
Bakanlığı'nda sezdim. Keyfiyetin teyid edilmesine imkan olmamakla beraber, 
burada çok kuvvetle tahmin edildiğine göre, Mr. Churchill'in demeci, 
Başkan Truman, Dış İşleri Bakanı Byrnes Bernard Buruch,  ile yapmış olduğu 
görüşmelerin bir neticesi olarak tecelli etmektedir.
İngiliz ve Amerikalıların Rusya ile olan münasebetleri o kadar gergin görülmektedir ki,
söylentilere göre, yeni bir üç büyükler toplantısı temin etmek için İngilizler tarafından
büyük gayret sarf olunmaktadır. Bununla beraber bugünkü durumda Başkan Truman'ın
Amerika'dan ayrılması veya Mareşal Stalin'in Amerika'ya gelmesi pek muhtemel
görülmediği cihetle böyle bir birleşme imkanları da pek kuvvetli olarak görülmemektedir.
Bütün bu görüşlere rağmen, Amerikalı yüksek memurların çoğu, 
İngiliz - Amerikan - Rus anlaşmasını yeniden tesis için, önümüzdeki
birkaç hafta zarfında üç büyüklerin toplanmalarının yegane hal çaresi
olduğunu ısrarla belirtmektedir.

7-mart-1946.jpg7-mart-1946-2.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler
Arşiv Unutmaz