Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek

Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek

Türkiye ile Katar arasında imzalanan ‘askeri’ protokole göre, Askeri personel olmayan Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. Hastane kurup işletebilecekler.

Türkiye ile Katar arasında “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” protokolü Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Protokole göre, Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye’de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek. Protokolde eğitime kabul edilecek öğrencilerle ilgili şartlar sıralanırken, YKS ya da herhangi bir sınav şartından bahsedilmedi. Protokolde misafir öğrencilerin yanı sıra misafir personel de istihdam edilecek. Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma da iş birliği kapsamına alındı. Ayrıca hasta tedavisi, sağlık lojistiği alanında iş birliği, sağlık alanında ortak tatbikat ve ziyaretler düzenlenmesi de öngörüldü.

 

MADDE III TANIMLAR

Bu Protokolde kullanılan terimler aşağıdaki anlamları taşır:

1. "Gönderen Taraf" Bu Protokolün amaçları için Kabul Eden Tarafa personel, malzeme ve teçhizat gönderen Tarafı ifade eder.

2. "Kabul Eden Taraf" Bu Protokolün uygulanması amacıyla ülkesinde Gönderen Tarafin personel, malzeme ve teçhizatını kabul eden Tarafı ifade eder.

3. "Misafir Personel" Taraflardan herhangi birinin bu Protokolün amaçları için diğer Tarafın ülkesine gönderdiği asker veya sivil silahlı kuvvetler personelini ifade eder.

4. "Misafir Öğrenciler" Taraflardan herhangi birinin bu Protokolün amaçları için diğer Taraf ülkesine gönderdiği mezuniyet öncesi silahlı kuvvetlerin asker veya sivil öğrencilerini ifade eder.

5. "Yakınlar" Misafir Personelin kendi ulusal mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu eş ve

çocuklarını ifade eder. 6. "Eğitim Kurumları" Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sağlık eğitim kurumları ve hastanelerini, Katar

Devleti'ndeki askerî sağlık eğitim kurumları ve hastanelerini ifade eder.

7. "Eğitim Dalları" Tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve sağlık alanındaki diğer eğitimlerin muhtelif dallarını ifade eder.

8. "Görev Başı Eğitimi" Kabul Eden Tarafin eğitim kurum

ve fiili eğitimleri ifade eder.

programına uygun nazari

MADDE IV İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Taraflar arasındaki iş birliği aşağıdaki alanları kapsar:

1. Tıp fakültesi eğitimi,

2. Diş hekimliği eğitimi,

3. Eczacılık eğitimi,

4. Sağlık meslek yüksek okulu eğitimi,

5. Hemşirelik yüksek okulu eğitimi,

6. Sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler,

7. Sağlık alanında görev öncesi eğitimler, göreve yönelik kurslar ve görev başı eğitimi,

8. Sağlık alanında panel, kongre, seminer, sempozyum vb. bilimsel aktiviteler,

9. Sağlık alanında müşterek projeler,

10. Eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi,

11. Hasta tedavisi,

12. Sağlık lojistiği alanında iş birliği,

13. Sağlık alanında birlik, karargâh, hastane ve kurumlara ziyaretler,

14. Sağlık alanında ortak tatbikat düzenlenmesi, düzenlenen tatbikatlara gözlemci gönderilmesi,

15. Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma.

b726b6b0-093a-45ef-82de-eb21f323f9ac.jpeg

KABUL EDEN ÜLKE KARAR VERECEK

Protokol kapsamında görevlendirilen misafir personel ve misafir öğrencilerin mali ve özlük hakları da belirlendi. Faaliyetlerin ücretli, ücretsiz veya indirilmiş ücret karşılığında düzenlenmesine kabul eden ülke karar verecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Protokolde Katarlı misafir personel ve yakınları ile Katarlı öğrencilerin mümkün olan hallerde askeri hava/kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebilecek. Askeri orduevi ve misafirhanelerden de yararlanabilecekler. Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hava Tabip Tuğgeneral Durmuş Aydemir tarafından imzalanan protokol 5 yıl için düzenlendi, aksi beyan edilmedikçe bu sürenin sonunda her yıl otomatik olarak uzayacak.

Etiketler :