• Prof. Dr. Coşkun Özdemir | Humanizm ve İnançlar

  Avustralya’nın PERTH şehrinde Türkiye’de rehabilitasyon başlıklı bir konuşma yaparken sözlerime Atatürk’ün Anzaklara seslenişi ile başlamıştım. Hemen “Biz onu çok iyi biliriz, Avustralya’da çok yerde anıtlarda müzelerde yazılıdır, bize bunu öğretme der gibiydiler.

  Gerçekten bu yüce adamın 1934’de söylediği sözler eşsiz bir hümanizm örneğidir ve sanırım dünyada bir benzeri yoktur. “Ey uzak diyarlardaki anneler, göz yaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim yurdumuzda toprağa düştüler. Şimdi Mehmetçiklerimizle koyun koyuna uyumaktalar. Onlar artık bizim oğullarımızdır. Kuşkusuz bir dehadır Mustafa Kemal. Deha deyince benim aklıma önce Mozart ve Leonardo Da Vinci gelir.

  Gelin görün ki Türkiye’de inanç sahiplerinin bir bölümü Atatürk’ü Allah’ın bu millete bir lütfu gibi göreceklerine, onu küfürle kafirlikle anarlar. Bu gaflet gösterileri AKP iktidarı ile cesaret ve güç bulmuş ve cahil tarikat şeyhleri ve bazı ilahiyat hocalarının fetvaları ile zirveye çıkmıştır. Üniversite hocalarına gönderilen bir mektup şöyle başlıyor; Sayın öğretim üyesi Türk milleti Atatürk’ün öncülüğünde Allah’ın yolundan sapmıştır.

  Yeniden Allah’ın nizamı kuruluncaya kadar burası artık bir darül – harp bölgesidir” İşte bu islam grubu Allah’ın nizamını böyle anlıyor, uygarlığa karşı, sanata ve bilime karşı. Dinler halkın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır ama bu bağnazlıklar bu hurafeler hümanizme, özgürlüklere, geçit vermez. Dinler ve ırkçı anlayışlar insanlar arası barışa karşıdır. Ayrıca ben çok sayıda saygın insanla birlikte islam dininin halka doğru öğretilmediği kanısındayım.

  Bu konudaki en büyük dayanağımız büyük ilahiyatçı Prof. Yaşar Nuri Öztürk’tür. Erkeklere 70 huri veren müziği yasaklayan, saçın telini günah sayan, göz zinası el zinası vardır, kadınlar erkek eli sıkmasın diyen bir Allah yoktur. Bunları ondan dinledim. Allah’ı bu halka neden en büyük en yüce en üstün bir varlık olarak tanıtmayız. İslam adına “keşke Yunan kazansaydı diyen tarihçi! Nişanlıların el ele tutuşması günahtır diyen diyanet başkanı iyi bir ‘Müslüman’ olabilir mi?

  Amerika’da okur yazar insanların Amerikan ordusunun Irak seferi için “President BUSH bize bu emri göklerden aldığını söyledi “ diyenleri birkaç kez yazdım. Milyondan fazla Iraklı Müslüman öldü ama Allah’ın izni ile. Devlet adamları dürüst barışsever ilkeli insanlar olsalardı dinlerin bu bölücü, ayırıcı, düşman edici niteliklerinden soyutlanması için çaba göstereceklerdi.

  Emperyalizm en çok bu sahte din inançlarından ve cehaletten yararlanıyor, ılımlı İslam ısrarları bundan. Milletler Birliği gerçekten hümanizmden barıştan yana olsaydı bunlarla mücadeleye öncelik verirdi. Yazık ki Birleşmiş Milletlerin böyle bir misyonu yoktur.En çok sayıda bilim üreten, en çok Nobel alan Amerika 1.5 trilyon dolarlık silah üretiyor. Suudi Arabistan ondan, 400 milyar dolarlık silah satın alıyor. Bu en büyük kapitalist ülkede silah tüccarlarının barıştan ödü kopmaktadır.