Cengiz Gündoğdu

Cengiz Gündoğdu

JEOPOLİTİK DURUM

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedir ve ......  bu konum doğru mudur ve nasıl bir konum gerekli olup bu gerçeği hangi koşullar ve nasıl gerçekleşeceği anlamında önemlerin alınıp alınmaması ve fakat bu önlemlerin güncel olup olmadığı konusunda gerekli saptamanın koşul ve gerekli olup buna ek olarak zaman ve zemin yoklamasına bağlı olarak hangi ortamın belirlendiğinin, özellikle karasuları açısından yüzde yüze yakın bir kesinlikle saptanması ve fakat asla unutmadan, atalarımızın Tuna boylarında atlarını suladığını ve Macar ovalarında serinlediği gerçeğinden hareketle, güneşin doğudan doğduğu ve batıdan battığı gerçeği göz önüne almamak, arkada hiçbir şeyin kalmamasını dikkate alarak, “Dağ başını duman almış” marşıyla ve dikkatli bir yürüyüşle ve fakat yorulmadan adım adım mesafe alıp geriye dönüşü imkansız kılmak, kimileri için üzücü olsa bile bu önemlidir, çünkü burası dramatik bir noktadır.

Bu nokta nerededir.. jeopolitik konumun saptanıp ilan edebilmek için önce nokta bulunmalı. Noktanın bulunmasıyla önümüz açılabilir. Önümüz açılınca gördüklerimizi bir bir ayırt edebilmek için,  .........nerde oturduğumuz özellikle önem kazanmaktadır. Bu işin önem kazanması bizim için önemlidir. Çünkü, ancak bu noktadan sonra jeopolitik durum saptanabilir.

Baştan beri söylediğimizin altını çizmek ifade etmek isteriz ki, jeopolitik durumu gördüğünüz gibi saptamak zordur.

Önce bunun bilinmesi gerekir. Bu bilinirse adım atmak olasıdır. Ancak ............. biz hangi meridyende ve fakat hangi paraleldeyiz. Jeopolitik açıdan bu son derece önemlidir. Bu bilinmeden konuşmak boş laf üretmektir. Yanlış noktadan hareketle jeopolitik doğru saptanmaz. Önce doğru nokta bulunmalıdır.

Doğru nokta nedir? Bu ayrı bir yazının konusudur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR