Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu kuruldu!

Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu kuruldu!

TÜİK, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu duyurdu.

TÜİK, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu duyurdu. 

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimler ve değişen koşulların yeni ihtiyaçları ortaya çıkardığına işaret edilerek, ''Bu kapsamda, fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçlar ile TÜİK tarafından belirlenen öncelikli konuların gözden geçirilmesi ve her yıl düzenli olarak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin yer aldığı raporların hazırlanması amacıyla 2021 yılı Ocak ayında Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturulmuştur'' denildi.

“ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR”

FİDK’nın Ocak ayındaki toplantılarında temel olarak, 2021 yılı için TÜFE’de planlanan değişiklikler ve TÜİK’in madde ağırlıkları konusunda, Eurostat’ın güncel tavsiye kararlarını dikkate alarak yapmış olduğu çalışmaların gündeme alındığının belirtildiği açıklamada, ''Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan Fiyat İstatistiklerinde ülke koşulları ve kamuoyu beklentisini en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve metodoloji, veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerinin geliştirilmesi konusunda Danışma Kurulunun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesinde yer alan ‘erişilebilirlik ve açıklık’ ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve raporlara TÜİK internet sayfasından erişim imkânı sağlanacaktır'' denildi.

Ekonomi