Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

Mesleki Yeterlilik Kurumu, meslek standartlarını temel kabul ederek, mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esaslarını belirler.

 

Bunları ölçme, denetleme ve değerlendirmekle birlikte belgelendirme ve sertifikalandırma işlemlerini yapmak için kurulmuştur. Belirlenen meslek standartlarının şekli ve içeriği, Ulusal Meslek Standartlarına uygun olmak zorundadır. Ulusal Meslek Standardı, bir mesleğin başarılı bir şekilde yapılması için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri ve tavırların nasıl olması gerektiğini gösteren bir normdur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Yetkilendirildiği Kuruluşlar ve Kapsanan Meslekler

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun standartlarını oluşturmakla yükümlü olduğu meslekler, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 2. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Kapsanan meslekler şunlardır; doktorluk, diş hekimliği, ebelik, hemşirelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık, mühendislik mesleğinde en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren ve mesleğe giriş kanunla belirtilmiş olan mesleklerdir. Nedeyse bütün meslekler için kullanılan standartlar olduğundan, belgelendirme için yetkilendirilmiş kuruluşlarda fazladır. Mesleki Yeterlilik Kurumu bu yetkilendirmeleri kendi belirlediği maddelere uyan kuruluşlara verebilmektedir. Yetkilendirilmiş kurumlarının yetkilerinin kısmi olarak alınması veya tamamen iptal edilmesi yetki verilmiş kuruluşun kendi kararıyla olabileceği gibi yine Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun da kendi özelindedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun güncel olarak yetkilendirdiği kuruluşların tam listesine kendi web sitesinden ulaşabilir ve kapsamlı aramalar yapabilirsiniz.

Ulusal Meslek Standardı

Bir mesleğin başarılı bir şekilde icra edilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu belirleyen asgari normdur. Dünya üzerinde icra edilen mesleklerin hemen hepsi için geçerli olan normlar, o mesleğin gerekliliğine göre şekillenmektedir. Her meslek için geçerli olan bir standart yakalamak adına yapılmış ve uygulanmıştır. Ulusal Meslek Standartları en geç 5 yıl süreyle güncellenmektedir. 5 sene dolmadan gelen güncelleme talepleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından değerlendirilir ve güncelleme yapılmasına veya yapılmamasına karar verilir. Böylece güncelliğini her zaman korumaktadır. Ulusal Meslek Standartları mesleklerin profilini belirler. Standartları belirlenecek mesleklere karar verilirken; iş piyasalarının ve bu mesleklerin eğitimi verilen kurumların önde gelen ihtiyaçlarına dikkat edilir ve iş sektörlerinin önerileri dikkate alınır.

Ulusal Meslek Standardının İş Piyasalarına ve Eğitime Faydaları

Meslek Standartları iş piyasasında çalışan elemanların yapılan işi bir standarda bağlaması için en önemli faktörlerdendir. Yapılan işin standardı belirlenmesi kadar işi yapan elemanlarında bir standardı olması çok önemlidir. Böylece çıkan ürünler ayrı ayrı standartlara bağlanmış ve daha kaliteli ürünler çıkması sağlanmış olur. Eğitim kurumlarında yetişen bu elemanların Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlediği meslek standartlarına göre eğitim görerek yetiştirilmesi iş piyasasında çalışacak elemanların bulunmasını kolaylaştırır. Mesleki eğitim kurumlarındaki eğitimlerin her kurumda standart olması, verilecek eğitimin seviyesini belirlemek için çok büyük bir kolaylık sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen Ulusal Meslek Standartları, farklı eğitim kurumlarında verilen eğitim seviyelerinin arasında uçurumlar olmaması için gerekli bir yapıdır.

Önceki ve Sonraki Haberler