Açık kapı politikası ve okul yönetimi

Çalışmalarının kendi yöneticilerinin veya yönetimindeki diğer kişilerin odalarına kendileri ile ilgili herhangi bir konuda gelebileceklerini bildiren bir politika açık kapı politikası denilmektedir.

Okul müdürleri neden açık kapı politikası uygulamak zorundadır? Açık kapı politikasının öğretmenler ve öğretme-öğrenme için önemi nedir? Başka bir ifadeyle açık kapı politikasının öğretmenlere ne gibi katkıları bulunmaktadır?

Okul müdürleri açık kapı politikası uygulamak zorundadır. Çünkü öğretmenler mesleğinin uzmanı kişilerdir. Aynı zamanda, diğer iş görenlerden farklı olarak eğitimli kişilerdir.

Ancak, AKPye yakın atanan okul müdürlerinin açık kapı politikası uygulamadığı gibi tam aksi yönde otoriter tutum ve davranış içine girebilmektedir.

Kuşkusuz, bu durum öğretmenlerimiz için acı sonuçlara sahiptir.

Çünkü, otoriter tutum ve davranış içinde olan ve AKPnin atadığı okul müdürleri öğretmenleri karara katmamaktadır.

Bu durumda öğretmenlerin kurumlarına aidiyet duygusu beslemeleri mümkün değildir.

Kuşkusuz, böyle bir anlayış da öğretmenlerin okullarla özdeşleşmelerini engellemektedir. Sözün özü öğretme-öğrenme sürecinin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz görülmektedir.

Oysa, açık kapı politikası öğretmenler açısından bir çok öneme sahiptir. En başta, okul müdürlerinin böyle bir örgüt politikası izlemesi öğretmenlerin öz saygı düzeyini yükseltecektir.

Böyle bir sonuç ise öğretmenlerin kurumlarıyla özdeşleşmelerine neden olacaktır.

Öğretmenler sadece maaş vb. nedenlerle motive olmazlar, ayrıca okul müdürlerinin örgüt içi politikalarıyla da güdülenirler.

Açık kapı politikası da bunlardan biridir. Ancak, liyakat yerine Nepotizm uğruna AKPnin atadığı okul müdürleriyle bu politikayı uygulamak imkansız görülüyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR