ZİHİN HER ZAMAN GELİŞTİRİLMELİDİR

      Zihin ya da bilinç düşüncenin, algıların, belleğin, duygunun, isteğin   ve düşüncenin bazı birleşmesinde görülen olan bilinç ve kolektif görünüşlerini kapsamaktadır. Zihin bilinç akışı olarak ele alınabilir. Yine, bireyin bilinçli süreçlerin tümünü kapsamaktadır.      Kişinin zihni  problem çözme yeterliliği kazanması etkili bir yaşam için de  önemlidir. Yine kişinin    sağlıklı bir yaşam için zihni etkili bir şekilde  kullanması gerekmektedir. Kişinin hem bireysel hem de toplumsal sorunlarının  çözümünde etkili bir zihin yapısı gerekmektedir. Kuşkusuz, etkili bir zihin yaratma eğitim ve kültür işidir. Kuşkusuz zihin veya  bilinç alanı kişinin söz konusu problemi duyumsama, analiz,  değerlendirme, yorumlama, sentez vb. öğeleri kapsamaktadır. Kişinin  bilinç alanı durağan olamaz.   Çünkü hem bireysel hem de toplumsal sorunların değişmesi  bilinç alanının da değişmesini zorunlu kılmaktadır. Zira, yeni sorunlar karşısında var olan bilinç alanı yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, kişinin bilinç alanın da değişmesi gerekmektedir.

      Üstteki satırlarda belirtildiği gibi bilinç alının gelişmesi bir eğitim sorunudur.  Özellikle müfredat programında öğrencilere kazandırılacak davranışlar değişen sos yo – ekonomik koşullara göre  sürekli değişmek zorundadır. Oysa, özelikle 1970’lerden başlayan ve 1980’lerde hız kazanan neoliberal eğitim değil bilinç gelişim alanına yeni boyutlar katmak; öğrencilerin gerçek sorunlarını çözmede yetersiz ve dogmatik bilgilerde mevcut olduğu görülmüştür. Kişi bu tür bilgilerle söz konusu problemlere etkili çözümler üretebilir mi? Oysa müfredat proğramından beklenen öğrencilerin hem bireysel hem de toplumsa sorunlarına gerçek  anlamda çözüm bulmaktır.

Bu yazı toplam 7555 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR