Kendini gerçekleştirme


Kişinin kendisini gerçekleştirmesi tüm gizil güçlerini gerçekleştirmek, kişinin olabileceği her şey olmasıdır. Kişinin kendisini gerçekleştirmesi bir insanın karşılaması gereken en son gereksinmeler arasında yer alırlar. Çok az kişi bu aşamaya ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle, gizil güçlerini gerçekleştiren kişiler özgürleşebilirler. Bir kişinin yeteneklerini kullanarak kendisini gerçekleştirebilir. Zira bir insanın kendisini gerçekleştirmesi yine kendisini geliştirmesine bağlıdır.

Eğer bir kişi yazar olmak isteyip olmuşsa kendisini geliştirmişse kendisini gerçekleştirmiş demektir. Çünkü bu anlayış kişinin yaşamla doyumlu bir ilişki içine gireceğine dair bir algılayış sağlar. Bu da kişinin bu doyum sağlayıcı anlayış özgürlük çabalarını destekleyeceği anlamına gelmektedir.

Kendisini gerçekleştirme kişinin olabileceği her şey olmasıdır. Olabileceği her şey olması kişinin mutlu olması demektir. O zaman mutluluk ile özgürlük arasında bir ilişkinin kurulması gerekmektedir Mutluluk genel anlamda kişinin iç dünyasının gereklerini yerine getirmede güçlük yaşayamayacağının işareti olabilir. Mutlulukta yaşama sevincini arttıran bir duygudur.

Yaşama sevinci olmayan bir kişinin özgür olması mümkün değil. Çünkü, yaşam sevinci yerinde olan bir kişi yaşamla denge içinde olan kimsedir. Yaşamla denge içinde olmak kişinin hem ç hem dış dünyasında değişiklere uyum sağlayan insandır bir ölçüde. Bu durum da kişinin çoğu gereksinmelerini karşılayacağı anlamına gelir.

Diğer taraftan, kişinin olabileceğe her şeyi olan bir kişi, yaşamın zorluklarını büyük ölçüde yendiğinin işareti olduğu için ego bütünlüğü(yaşamın anlamı) sağladığını gösterir ki bu da mutluluk ve özgürlük demektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR