İktidar

İktidar için bir anlamda sürekli soran, sorguya çeken, soruşturması, gündelik arayışını kurumsallaştıran, meslekleştiren ve güdülerden bir etkinlik. Bu konunun her toplum katmanı açısından sonuçları bulunmaktadır. Ancak, konuya ilkönce öğrenci açısından bakmak istenmektedir.

    Her tolumda öğrencilerden sürekli araştırması ve soruşturması beklenir. Ancak öğrencilerimizin araştırma ve sorgulama yeterliliği hemen hemen yok sayılır. Yazar üniversitede ders okuturken verdiği projelerde öğrencilerin araştırma yeterliliğine sahip olmadığına bizzat şahit olmuştur.

    Yine, sınıflarda otoriter öğretmen tutum ve davranışı devam etmektedir. Sınıflardaki  bu koşullarda   öğretmenlerin soruşturma yeterliliği aramak pek gerçekçi olamaz. Oysa, sınıflarda otoriter iklim yerine demokratik ikilm olması bir ölçüde öğrencilere soruşturma yeterliliği kazandıracaktır.

    Diğer taraftan, halkın iktidarın icraatlarını soruşturmaları gerçeği aramaları sağlıklı yurttaşlık gereğidir. Ancak bu anlayışı toplumuzda görmek mümkün değil. Elbette böyle bir durumun belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında halkın bilinç düzeyinin düşüklüğü ve eğitim durumunun düşüklüğü gelmektedir.

     Soruşturmak, gerçekliği bulmak için bilimsel bilgiden yararlanamak gerekmektedir. Bu bakış açısını sağlayan da eğitim durumudur. Ancak Eğitim düzenimizin pek sağlıklı olduğu söylenemez. Yine, araştıran, soruşturan  oluşan toplum,  ancak sağlıklı olabilir. Çünkü soruşturan bireylerden oluşan toplum sürekli gelişmeye açık toplumdur.

   Diğer taraftan soruşturma yeterliği kazanmak ailede verilen eğitimle bir ölçüde sağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, öncelikle soruşturma, araştırma işlevini çocuğa kazandıran anne ve babadır. Bu anlayış sağlıklı bir toplum için önem taşımaktadır. Bunun için anne ve baba, çocukların kendi sorunlarını soruşturan ve araştırma yeterliliği kazandırmak durumundadırlar.

    Diğer taraftan, bazı öğretmenler doğma bilgileri önemseyip çocukların soruşturma yeterliliğine ket vurabilmektedirler. Öğretmenler, öğrencilerin anne ve babalarından sonra rol-model aldıkları kişilerdir. Bu nedenle, öğretmenin araştırma, sorgulama gibi nitelikleri önem kazanmaktadır. Ayrıca öğretme-öğrenme sürecinde soruşturma ve araştırmayı içerecek öğretim yöntemlerine başvurulmalıdır. Bu anlayışın yanında öğretmenler demokratik sınıf yönetim uygulamaları yönünde tutum ve davranışa sahip olmak zorundadırlar. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR