Açık örgütsel iklim ve okul

Açık örgütsel iklim, örgüt üyelerinin ileri ölçüde bir birlik dugusuna sahip olduğu bir örgütsel iklime verilen isimdir.

Açık örgütsel iklimin okul açısından önemi nedir? Okul müdürüne düşen görev nedir?

Okullarımızda mevcut durum nedir?

Öğretmenlerin ileri ölçüde birlik duygusuna sahip olması okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak, bu durum önce bir hükümet politikası olmalıdır. Ancak, Hükümet politikası ve AKPnin atadığı okul müdürleri birlik duygusu yaratmaktan çok uzaktır.

Çünkü, Millî Eğitim kademesine atanan her yönetici referans aldığı politik çevrelerin isteği doğrultusunda karar vermektedir.

Oysa, okul müdürlerine açık örgütsel iklimi yaratmak bakımından çok roller ve sorumluluklar düşmektedir.

Bu rollerden en önemlisi her öğretmenin örgüt içi sorunlar ve politikalar ile düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermektedir.

Yine, her öğretmenin kendisini etkileyen kararlara etkin bir biçimde katılımını sağlamak okul müdürünün temel sorumluluğudur.

Ancak, okullarda genel olarak bu nitelikleri görmek hemen hemen mümkün değil.

Böyle, bir uygulama ile okullarda açık örgütsel iklim sağlanabilir mi?

Açık örgütsel iklimin sağlanamaması birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Bunların başında öğretme-öğrenme sürecinin olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

Dolayısıyla, genel anlamda okulun amaçlarının etkili bir biçimde gerçekleşmemeyle sonuçlanacaktır.

Kuşkusuz, böyle bir sonuçta siyasi iktidar sorumludur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR