Açılımlı iletişim ve okul yönetimi

Açılımlı iletişim; güvenli davranışların sergilediği, karşıdaki kişiye yönelik suçlama, yargılama, olumsuz yorum ve genellemenin yapılmadığı; bundan dolayı dinleyicinin kaynağı gayret ederek dinlediği ve iletişimin karşılıklı olarak ilerlediği iletişim modelidir.

Okullarımızda mevcut durum nedir? Okul müdürleri açılımlı iletişim modelini kullanıyor mu?

Kullanıyorsa nedeni? Açılımlı iletişimin önemi nedir?

Çok genel anlamda bakıldığında okullarımızda açılımlı iletişim modeli kullanılmamaktadır. Kuşkusuz, bunda en çok rolü AKPye yakınlığı bilinen ve deneyimsiz okul müdürlerinin payı büyüktür.

Üstelik, eğitim yöneticiliği eğitimi almamış okul müdürleri açılımlı iletişimi kullanmadığı gibi, özellikle bazı okul müdürleri kendi yandaşı öğretmenlere karşı suçlamaya, yargılamaya gidebildikleri bilinen bir gerçektir. Bu anlayışı hangi etik ilke ile açıklamak mümkün. 

Ancak okul müdürünün öğretmenlerle kuracağı açılımlı iletişimin önemli sonuçları bulunmaktadır.

Bunları şu şekilde sıralamak mümkün:

-Öğretmenin öz saygı ve öz güven düzeyi yükselebilir,

-Okula aidiyet duygusu besleyebilir.

-Güdülenmesi artabilir.

-Okulun ideal ve amaçlarıyla özdeşleşebilir.

Aslında, açılımlı iletişim okulun amaçlarını gerçekleştirme açısından bir fırsat olabilir. Ancak, nepotizm uğruna atanan okul müdürlerinin en az önem verdikleri  konu olarak açılımlı iletişim gelmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR