Adaletsizlik üzerine

Belli bir toplumda, belli bir tarihsel dönemde haksız sayılarak kurulan toplumsal olguya "adaletsizlik" deniyor.

Özellikle, son günlerde medyada da paylaşılan bir adaletsizliğe şahit olduk. Bu adaletsizlik memur, emekli ile    milletvekili maaş artışları arasındaki oransızlıktır.

Kuşkusuz, böyle bir adaletsizliğin toplumsal olduğa kadar siyasal sonuçları bulunuyor.

Ücret artış oranlarındaki adaletsizlik büyük ölçüde kutuplaşmayı da beraberinde getirmektedir.

Diğer taraftan, bu yöndeki bir adaletsizlik halkın yasama organına yabancılaşmasına neden olabilir. Elbette, böyle bir durumda siyasal sistemin olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

Yurttaşlar büyük ölçüde zaten öğeleri büyük ölçüde erozyona uğramış demokratik sistemden kaçınılmaz görülüyor.

Yine, önceki uygulamalardan görüldüğü gibi AKPnin meşruiyeti sorgulanıyor.

Başka bir ifadeyle, AKPnin meşruiyetinin sorgulanması beraberinde bu iktidara güvensizliği beraberinde getiriyor. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR