Aile Eğitimi

Aile ocağında kazandırılan bilgi, beceri, ve alışkanlıkların tümü ve bu eğitimin niteliğine verilen isimdir, aile eğitimi.

Aile eğitiminin niteliğinin sonuçları neler olabilir? Aile eğitim konusunda mevcut durum nedir?

Aile eğitiminin niteliksiz olması şunları doğurabilir:

1-Çocuğun bilimsel, duygusal ve sosyal gelişimini engelleyebilir.

2- Çocuğun muhakeme gücünü olumsuz etkileyebilir.

3- Çocuğun analiz, sentez gücünü olumsuz etkileyebilir.

4- Çocuğun değerlendirme, yorum yapma gücünü engelleyebilir.

5- Çocuğun problem çözme gücünü azaltabilir.

Maalesef, aile eğitimi konusunda çeşitli olumsuzluklar yaşamaktayız. Bunun başlıca nedeni anne-babaların yetersiz eğitime sahip olmalarıdır.

Kuşkusuz böyle bir durumundan siyasi erkin sorumluluğundan da bahsedebiliriz. Özellikle, AKPnin uyguladığı eğitim politikalarının sonucu geleceğin anneleri olarak kız çocukları okulu terk ediyor. Çözüm nedeni için de aile eğitimi yükseltilerek bu sorunun üstesinden gelinebilir.

Yine, ana- baba eğitimine ağırlık verilerek bu sorunun üstesinden gelinebilir. İşletmelerde ana-baba eğitimine yer verilebilir. Yine, diğer çeşitli kurum ve kuruluşlarda ana-baba eğitimine yer verilebilir. 

İyi bir eğitimin olması için, eğitimin aileden başlaması ve eğitim sürecinde de aile tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu da ancak eğitimli ailelerle mümkün olacaktır.         

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR