Aile ve çocuk

Aile, çocuğun ilk sosyalleştiği kurumlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, bu konunun başlı başına ele alınması gerekmektedir.

   Bu nedenle, ailenin eğitim açısından önemi ve mevcut durum tartışıldıktan sonra AKPnin ailelere karşı tutumları incelenecektir.

    Çocuğun kimliği büyük ölçüde 0-7 yaş arasında oluşmaktadır. Çünkü, bu dönemde çocukta  güven, özerklik, girişimcilik ve bağımsızlık duyguları bu dönemde oluşmaktadır. Elbette, bu dönemde anılan nitelikler öğretme-öğrenme süreci için önem taşımaktadır.

    Bu niteliklere sahip olmayan öğrencilerin akademik başarıları mümkün mü?

   Kuşkusuz, bu özellikleri öğrencilere kazandıracak ailelerin yapısı önem taşıyor. Ailenin sosyo- ekonomik yapısı belirleyici rol oynuyor.

    Ancak, yaklaşık 13 yıldır AKP iktidarı döneminde milli gelirin son derece düşük olması ailelerin sosyo ekonomik durumunu giderek düşürdü.

    Diğer taraftan, yukarıda anılan niteliklerin kazanımı ailelerin eğitim durumuyla da ilgili. Yaklaşık 13 yıldır iktidarda olan AKP iktidarı döneminde değil eğitim alanında iyileşmeler giderek daha da kötüye gidiş söz konusu.

    Diğer taraftan, bazı AKPlilerin eğitime karşı olmaları bilinen bir gerçek.

   Yine, AKPlilerce gerekli ekonomik koşullar sağlanmadan çocuk sayısının artışını önermek ve bu yoldaki çabalar nitelikli çocuk yetiştirmenin önünde büyük bir engel olarak kabul edilmeli.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR