Akademik özgürlük

Akademik özgürlük, öğretim üyesinin ve öğrenim yapan bir öğrencinin sansürden, baskıdan ve korkudan uzak olarak öğretme ve öğrenme olanağına kavuşması durumu, öğretim özgürlüğüne verilen isim.

Ülkemizde akademik özgürlük var mıdır? Akademik özgürlüğünün olmamasının nedenleri nelerdir? Akademik özgürlüğün ülkenin sosyal, ekonomik toplumsal kalkınmasına etkileri nelerdir.

Maalesef, üniversitelerde akademik özgürlüğün varlığı tartışılır. Bunda da AKPnin üniversitelere yönelik politikaları rol oynuyor.

Aslında, üniversitelere yönelik eğitim politikalarının özü neoliberal bir eksende yapılandırıldı.

Örneğin, üniversitelerde desteklenen araştırma projeleri küresel dünyanın ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Oysa, üniversitelerde beklenen araştırmalar ülkenin gerçek ulusal ve toplumsal çıkarlarını ele alan araştırmalar olmalıdır.

Yine, özellikle sosyal alanlardaki konularla ilgili projelere gereken ilginin gösterilmediği bilinen bir gerçektir.

Tabii ki burada ülke kaybediyor. Ülkemizdeki sosyo-ekonomik düzey istenen düzeyde değil. Böyle bir anlayışın da temel gerekçesi genel anlamda desteklenen projelerin küresel dünyanın çıkarlarına hizmet etmesi.

Bu nedenle, ülkemizin sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm getiremiyoruz.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR