Akademik sorun

Akademik sorunla kastedilen ders konularının ve temel okul becerilerinin öğrenilmesi, korunması ve genelleştirilmesinde yaşanan zorluklardır. Bu zorlukların kapasitesi yeterli bir öğrencinin notlarının düşmesi ya da kapasitesinin altında başarı göstermesi gibi sorunlar eğitimde önemli bir yer tutuyor.

Öğrencilerin kapasitelerini ortaya çıkarılmasında birtakım güçlükler bulunuyor. Öğrencilerden kaynaklanan sorunlar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi öğrencilerin sosyo ekonomik durumlarının düşük olması gösterilebilir.

Buna ilaveten, evde kardeş sayısının çok olması. Anne-babanın ilgisiz kalması da öğrencilerin ailelerinden kaynaklanan  sorunlar arasındadır.

Yine, öğrencinin ders çalışma yöntemlerini bilememesi ve rehberlik hizmetlerinden yararlanamaması da okullarda akademik soruna yol açabilir.

Diğer taraftan, öğretmenlerden kaynaklanan sorunlar da bunuyor. Bunlardan en önemlisi öğretmenin tek yönlü  iletişimi kullanması, öğrencilerini motive edememesidir.

Yine, akademik soruna yol açan etkenler arasında (öğretmene bağlı olarak) öğretmenin öğrencisine fiili ve sözlü şiddet uygulaması,  öğrencilerini karara katmaması; uygun öğretim yöntemlerini kullanmaması gösterilebilir.

Öğretmenin otoriter davranışı da öğrencilerde akademik soruna yol açabilir.

Öğrencinin okula yabancılaşması da akademik soruna yol açabilir. Bunun temel nedeni öğretmenin sınıfında adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerine uymamasıdır.

Diğer taraftan öğrencilerin akademik sorun yaşamasına  yol açan nedenler şunlar gösterilebilir:

  • Akran zorbalığı ve uyum problemleri
  • Öğrenciler arasında baş gösteren çatışmalar
  • Müfredat proğramının yüklü olması   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR