AKP döneminde öğretmenlik de itibarsızlaştırıldı

Her öğretmenler gününde sorunlar dile getirilir, ancak bir türlü çözüme kavuşturulamaz. Bu sorunların başında öğretmen maaşlarının yetersizliğidir. Öyle ki, öğretmen maaşları Avrupa ortalamasının çok altındadır.

Yine, yetkili öğretmen sendikası AKPnin arka bahçesi gibi hareket etmektedir. Başka bir ifadeyle, olası sorunlar ve çözümler, AKPnin gözüyle görülmektedir. Böyle olunca da öğretmenlerin sorunları çözüme kavuşturulmadan devam etmektedir.

Diğer taraftan; öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaşması hiçbir iktidar döneminde olmadığı kadar AKP iktidarı döneminde hız kazanmıştır. Böylece öğretmene olan güven azalmış, bunun yerine iktidar tarafından özellikle dini kanaat önderleri ön plana çıkartılmıştır.

Yine, AKP tarafından bilinçli itibarsızlaşmanın sonucu olarak sonu bazen ölümle biten öğretmen şiddeti hızlanmıştır.

Son zamanlarda dile getirilen 657deki değişiklikle çağdaş öğretmenlerin iş güvencesi kaldırılmak istenmektedir. Bu  durumda çağdaş öğretmenlerin yabancılaşma içine girmeleri kaçınılmaz görülüyor.

Mikro düzeyde de öğretmenlerin sorunları bulunuyor.

Öğretmen açısından, okulda nitelikli yaşamın parçası öğretmenlerin kararlara katılımı ve moralinin yüksekliği önemlidir. Maalesef, mesleğinin uzmanı olan öğretmenler kararlara katılmıyor.

Yine, her çalışan gibi öğretmenin kendini geliştirme güdüsü bulunuyor. Ancak; hizmet içi eğitim yetersiz; yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler oldukça yetersiz. Ancak; öğretmenlerin gelişmesini sağlama her iktidarın temel sorumluluğudur.

Diğer taraftan, öğretmenin özgürlük ve özerklik ihtiyaçlarının karşılanmasında temel rolü oynayan seçme özgürlüğü okul tarafından karşılanmıyor.

Eğer okullar amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Oysa, okullarda bu ilke göz ardı edildiği için öğretmenlerin morali ve iş doyumu düşük olmaktadır. Böylece, bir ölçüde okullar işlevlerini getirememektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR