AKP iktidarı ulusal bilinci yok etmeyi misyon edindi

 Ulusal bilincin aşınmasında neoliberalizimin etkisi tartışılamaz, kuşkusuz. Neoliberalizim bireyci kültürü aşılayarak bireyleri ulus-ötesi varlıklar olarak görme eğilimindedir. Özellikle; ulusal bilinç AKPnin yürürlüğe koyduğu neoliberal müfredat proğramı ile hız kazanmıştır.

Böyle bir sonuç bizi şaşırtmamalıdır. Gerçekten, küresel güçleri ulus-devletleri yok edip; çıkarlarını korumak ve sürdürmek istemektedirler. Bu durumun sağlanmasında da küresel güçler tarafından AKP iktidarları yerli işbirlikçi olarak kullanıldı.

AKP iktidarları tarafından yürürlüğe konulan müfredat proğramı dikkatli bir biçimde incelendiğinde neoliberal düzene hizmet ettiği anlaşılacaktır.

Küresel güçler ve işbirlikçileri olan sağ iktidarlar tarafından bununla yetinmeyip çeşitli antlaşmalarla neoliberal düzene uygun olarak eğitim düzenimizi özelleştirme çabalarına giriştiler.

Küresel güçler, planlı düzene karşı yerelleşmeyi vurguladılar. Böylece, devletin küçültülmesini istediler.

Küresel güçler, yaşam boyu öğrenme, öğrenen toplum ve öğrenen örgüt sözcükleriyle, esas amaçlarına kılıf uydurdular.

Sözde, eğitim örgütlerinde demokratik katılımı arttıracağı söylemiyle okullarda toplam kalite yönetimini ileri sürdüler.

Oysa Toplam kalite yönetimiyle insan haklarını sağlama ve kendini gerçekleştirme ile ilgili olmayıp, okulun bir işletme gibi düşünülmesidir.

Küresel güçlerin dayatmaya çalıştığı yaşam boyu öğrenme; insanın beşikten mezara kadar öğrenmesi ile ilgili kavramlar, felsefi  anlamından soyutlanarak, ekonomik bir içeriğe dönüştürülüyor.

Yine, toplam kalite anlayışına göre, öğrenci, müşteri, okul, üretim yeri; öğretmen ise ustabaşı/teknisyen olarak görülmektedir.

Öğrenci ve veli müşteri olunca, bireyin kendini gerçekleştirmesi, özgürleşmesi, bireyleşmeyi ve katılımcı sorumlu yurttaş olması gibi eğitsel amaçlar ortadan kalkmaktadır. Eğitsel amaçlar, kapitalist amaçlara hizmet etmektedir.

Elbette,bu olumsuz gidişte de AKPnin payı unutulmamalıdır.    

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR