AKP ve tarafsızlık ilkesi

Tarafsızlık prensibi demokratik yönetimin teori ve pratiğinde elzemdir. Bu prensibin merkezinde devletin yansızlığına yeni devletin hiçbir iktisadi, sosyal ve diğer önyargıları bulundurduğuna ve tüm birey ve gruplara benzer muamele de bulunduğuna duyulan inanç yatar. Devlet organlarına ve memurlarına, özellikle yargı, kamu hizmetlisi, polis ve askere uygulanması nedeniyle bu, anayasal tarafsızlık prensibinde yansımasını bulur. Tarafsızlık böylece kamu görevlilerinin profesyonel politikacıların siyasal veya ideolojik heyecanları tarafından kirletilmediği anlamında devletin hükümetin ayrı tutulmasını garanti eder.

Ancak, yıllardır iktidarda olan AKP iktidarı en çok erozyona uğrattığı tarafsızlık prensibi olmuştur. Kuşkusuz, böyle bir yaklaşımın toplumsal, siyasal ve bireysel doğurguları bulunmaktadır. İzleyen satırlarda bunlara değinilecektir.

Toplumsal olumsuz sonuçlarının başında toplumu ötekileştirmek gelmektedir. Bu durumda toplumsal barışı olumsuz etkilemektedir. Toplumsal barışın olmadığı bir ülkede huzurdan bahsedilebilir mi? Yine; toplum ötekileştirilerek; yani kamplaşmanın sonucu olarak belli bir kesimin ülkenin siyasal sistemine inançsızlığını beraberinde getirmektedir.

Diğer taraftan, tarafsızlığını yitiren AKP’nin belli bir kesimin küstürülmesi pahasına ötekileştirilmektedir. Henüz yakında olağanüstü dönemde işverenlere şirin görünmek için “ henüz bu dönemde grev görebildiniz mi” denile bilinmektedir.

Yine, AKP’nin tarafsızlığa önem vermemesi birçok olumsuz sonuçlar yarattı. Bunların başında demokratik değerlerin erozyona uğratılmasıdır. Öyle ki, tahammül ve hoşgörü gibi değerler hiçbir hükümet döneminde olmadığı kadar AKP hükümet döneminde erozyona uğratıldı

Diğer taraftan, mevcut hükümet döneminde tarafsızlık prensibini ihmali berberinde ortak değerlerin dağıtımında belli kesimin aleyhine olacak şekilde bir hal almıştır. Bu durum da elbette bu kesimlerin gerek sistem dışı arayışlarla siyasal katılıma iştirak ile sonuçlanmıştır.

AKP’nin tarafsızlık ilkesinin çiğnenmesinde elbette bireysel sonuçları bulunmaktadır. Bunların başında; iş imkanları, ücret gibi değerlerin belli kesimlerin lehine dağıtılması, yine belli kesimin siyasal sisteme yabancılaşması ile sonuçlanmıştır.

Tarafsızlık ilkesini yitiren AKP, yurttaşların siyasal sisteme yabancılaşması gelecekte daha çok olumsuzlukların işareti olarak değerlendirilmelidir

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR