AKP''nin baskı gruplarını susturmak istemesi üzerine...

Bilindiği gibi baskı grubu hükümetin politikalarını veya faaliyetlerini etkilemek amacıyla örgütlenmiş olan, daimi ve sistemli olarak bu istikamette gayret gösteren gruba verilen isimdir. Başka bir ifadeyle, siyasi yönetimi taleplerinin tatmini doğrultusunda etkileme gücüne sahip çıkar grubudur. Tipik örnekleri işçi, işveren ve üreticilerin kurduğu sendikalar ve derneklerdir.

Baskı gruplarının demokratik yaşamda önemi bulunmaktadır. Bu işlevlerinin başında farklı grupların çıkarlarını hükümete yansımasıdır. Böyle bir durum demokrasi için önem taşımaktadır. Çünkü belli bir ülkede çıkarların yansıma alanı seçimlerin dışında baskı grupları aracılığıyla yön bulması demokratik kültür açısından elzemdir.

Diğer taraftan, baskı grupları örgüt yapı ve sistem ile demokratik yöntemlere başvurduğu için yine demokratik sistem için önemlidir. Çünkü, baskı gruplarının örgüt üyeliğinde katılımcı ve seçilme yaşantılarının mevcudiyeti ile demokratik kültüre katkı sunmaktadır.

Yine baskı grupları siyasi iktidarların halka icraatlarını ve beklentilerinin neler olacağı konusunda aracı örgütler olduğu için önemli işlevlere sahiptirler. Bu nedenle, baskı grupları hükümetlerin icraatlarını halkalaştırma işlevine de sahiptir.

Ancak, baskı gruplarının önemli işlevlerine rağmen bu işlevler AKP tarafından manipüle edilen kuruluşlar haline getirilmektedir.

Tabii ki 16 yıldır iktidarda olan AKP’nin bazı baskı gruplarıı yandaş kuruluşlar haline getirmek istemektedirler. Bir ölçüde başarılı da oldular. Kuşkusuz, burada amaç baskı gruplarını susturmaktır.

Farklı yapıda olan baskı gruplarının farklı çıkarları ve beklentileri manipüle edilerek ve bu anlayışın seçmen davranışına yansıtarak bu örgütleri gerçek işlevlerinden uzaklaştırmışlardır.

Kuşkusuz böyle bir durumda demokratik yönetimler daha çok erozyona uğramaktadır. Çünkü, yaklaşık seçim zamanı dışında yurttaşların örgütlendiği baskı gruplar gerçek işlevlerinden uzaklaştırıldığı gibi AKP’ye yakınlığı ile bilinen bazı yöneticiler belli önemli konumlara getirilmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR