AKPnin bilimsellikten uzaklaştırdığı eğitim sistemi ve CHP

Bilindiği üzere, bilimsel eğitim, sanat, meslek ya da öğretim ile bilgilerin içerikleri konusunda bilimsel düşünce ve aşamaların  yaygın olarak kullanılması, öğretim teknikleri konusunda bilimsel yöntemlere uygun olarak verilerin toplanması ve bunların aktarılması olarak verilerin toplanması ve bunların aktarılması sürecidir. Yine, bilimsel eğitim yenilikçi, bağnazlıktan uzak ve sistematiktir. 

AKP iktidarı döneminde olduğu kadar hiçbir iktidar döneminde eğitim sistemi bilimsellikten uzaklaştırılmamıştır. Bu köşe yazısında bilimsellikten uzaklaştırılan eğitim sistemine ilişkin olarak belli alanlara yer  verilecek ve bunların sonuçlarına değinilecektir.

Özellikle, AKP döneminde sanat alanı erozyona uğratıldı. Bazı sanatçıların düşüncelerinden dolayı çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığı bilinen bir gerçektir. Yine, sanata ağırlık veren derslerin sınırlı tutulması; ve bu alandaki öğretmenlerin istihdam edilmemesi öğrencilerin özgür düşünmesini engelleyen bir etken olarak baş göstermiştir. 

Yine, meslek alanında yetiştirilmede neoliberal kaygılar gözetilmiş; ülkenin gerçek gereksinmeleri göz ardı edilmiştir. Bu anlayışın sonucu olarak kaçınılmaz olarak mevcut ekonomik sistem yara almıştır.  

Diğer taraftan, onlarca öğretim ilke ve yöntemi var iken nerdeyse ikiyi geçmeyen yaklaşım, öğretme-öğrenme sürecini bilimselliğini  tartışılır duruma düşürmüştür.  Öğrencilerin, eğitim sistemine yabancılaşmasına neden olmuştur. 

Yine, bilimselliği tartışılır olan alanlardan birisi de eğitim yöneticilerinin atanma biçimidir. Özellikle, okul yöneticilerinin atanmasında, siyasi kaygılar güdülmüş ve atamaların bu yönde olduğu görülmüştür. Ancak, AKP iktidarı okul yöneticiliğinin atanmasında Liyakat ölçütünün ele alınması çağdaş bir yaklaşımdır. Ancak, AKP iktidarı bu anlayışın da içini boşaltmıştır. 

Özellikle, siyasi kaygılarla atanan okul yöneticileri çağdaş düşünen öğretmenlere çeşitli ayrımcı davranışlarda bulunmuşlardır. Bu davranışlar arasında sendikal faaliyetlerin engellenmesi, özlük haklarından ayrımcılık vb. gelmektedir. 

Diğer taraftan, zaman zaman değiştirilen müfredat programıyla küresel güçlere uyum temel alınmış, toplumun gerçek sorunlarına duyarsız kalınmıştır. Yine, müfredat proğramında bazı Arap ülkelerinde bulunmasına rağmen evrim teorisi gibi bilimsel kuramlara yer verilmemesi öğrencilerin özgür düşünmesi  engellenmiştir. 

Kuşkusuz, AKPnin bilimsellikten uzaklaştırılan eğitim adına söylenecek çok konu var. Ancak, burada belli başlıcalarına yer verilmiştir. 

24 Haziran seçiminden sonra önemli bir ivme kazandığı görülen ve CHP  hükümetin ilk uygulamalarında eğitim sistemindeki olumsuzluklar ele olmalıdır. En başta, bütün uygulamalara yön veren mevcut ve neoliberal kaygılarla hazırlanan müfredat proğramının değiştirilmesidir.       
     

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR