AKPnin eğitim sistemindeki adaletsizliği

Genel anlamda eğitimin hangi boyutuna bakarsanız bakın, adaletsizlikle karşılaşmamak mümkün değil. Hem büyük hem de küçük ölçekte eğitimde adaletsizlik görülmektedir. AKPnin yarattığı büyük ölçekte adaletsizliği sıralamakla bitmez. Bu nedenle, burada birkaçına değinmiştir.

13 yıldır Milli Eğitim Merkez Örgütünde atamalarda liyakat ölçütüne uymayan atamalara tanık olduk. Yine, genel liselerin imam hatip okullarına dönüştürülmesi ve kayıt için velilerin buna zorlanmasını unutmak mümkün değildir.

Yine, okul ders kitaplarının yandaş yayın evlerine hazırlatılması hafızalarda yerini koruyor.

Diğer taraftan, yoksulluğun 17 milyonla ifade edildiği ülkemizde velilerde yaklaşık kırk altı kalemden harç alınmasına ne demeli?

Yine, bazı okulların özelleştirilerek eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin yok sayılması eğitim adına en acı verici olaylardan olsa gerek.

Öğretmen alımlarında eşitsizlikler eğitim sistemimizin bir kamburu olarak değerlendirilmelidir. Özellikle, ihtiyaç fazlası din dersi öğretmenlere yer verilmesi, bunun yanında ihtiyaç dahilindeki öğretmenlere yer verilmemesi hangi adalet ilkesiyle açıklanabilir?

Yine küçük ölçekte; söylenecek hususlar bulunuyor. Bunların başında öğretmenler okulun amaçları doğrultusunda bir türlü bütünleşememektedir.

Özellikle, böyle bir olumsuzluğun yaşanmasında da okul müdürlerinin tutum ve davranışları önemli bir yer tutuyor.

Zaten, siyasi kaygılarla atanan okul müdürlerinden ne beklenir? Diğer taraftan, yöneticilik eğitiminden yoksun olan kişilerin okul müdürlüğü konumuna getirilmesi hangi bilimsel ilke ile açıklanabilir? Bu okul müdürler öğretmenleri motive edebilir mi?

Diğer taraftan, genellikle AKP iktidarları tarafından atanan okul müdürlerinin öğretmenler arasında ayrımcılığa gitmeleridir. Yine, aynı okul müdürlerinin öğretmenler arasında cinsiyet ayrımcılığına gitmeleri hangi etik ilke ile açıklanabilir?    

    

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR