Aşağıdan küreselleşme açısından eğitim sistemi nasıl olmalı?

Ekonomik küreselleşme ve onun beraberinde getirdiği ya da derinleştirdiği eşitsizliklere direnen insanların, örgütlerin, oluşumların ve hareketlerin ilişkileri ve mücadeleleri bütününe verilen isim.

Kuşkusuz, her duyarlı yurttaşın bu oluşum içerinde yer alması gerekiyor. Bu oluşum içinde eğitim sisteminin niteliği başlı başına rol oynuyor.

Eğitim kurumu nasıl bir niteliğe sahip olsun ki aşağıdan küreselleşme sağlansın.

Kuşkusuz, olaya sistem olarak bakmak mümkün. Yani sistematik bir düşünceyle konu analiz edilip senteze gidilebilir.

Eğitim sisteminin girdisi olan eğitim politikaları önemli bir yer tutuyor kuşkusuz.

Eğitim politikaları çağdaş ve toplumcu olmak zorundadır. İnsan odaklı toplumun çıkarlarını her şeyden önce geldiği eğitim politikalarına ihtiyaç bulunuyor.

Diğer taraftan, eğitim programları önemli bir yer tutuyor. En başta yapılması gereken eğitim programlarının neoliberal yapısından kurtulması gerekiyor. Bunun yerine, tekrar ulusal ve toplumcu çıkarlara vurgu yapan eğitim programının uygulamaya konulması gerekiyor.

Ayrıca, öğretmen niteliğinin iyi hale getirilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin iş güvencesi kaldırılmamalıdır.

Diğer taraftan, öğretme-öğrenme süreci gerçek anlamda öğrenci merkezli olmalıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR