Aydın kesim ve siyaset

Aydın kesim bir toplumda bilim, kültür ve sanat ile yakın ilgisi bulunan bireylerin oluşturduğu toplumsal grup.

Aslında aydın kesim demokrasinin lokomotifidir. Şimdiye kadar aydın kesim toplumsal hareketlerde öncü rol oynamıştır. Bu nedenle aydın kesimin işlevleri başlı başlına ele alınması gerekir.

Burada aydın kesimin hangi alanlarda öncü rol oynayacağı gündeme gelmektedir. Kuşkusuz, aydın kesimin öncü rol oynadığı alanlardan demokratik değerlerin yaşatılması önem taşımaktadır.

Bu nedenle, aydın kesim en başta bilgilerini güncellemek zorundadır. Yine, aydın kesim demokrasiyi eksen alan toplumsal gerçekliklere uygun siyasal gelişmeleri kamuoyuna tanıtmak zorundadır.

Diğer taraftan, aydın kesim toplumun bilişsel gelişimini sağlamak için basılı yayın ve haber portalları gibi organlardan yararlanabilir.

Yine aydın kesim, sivil toplum örgütlerinde örgütlenerek topluma bir dinamizm kazandırabilir.

Bunlarla birlikte, aydın kesim toplumun sömürüldüğünü; ülkenin sorunlarıyla ilgili alternatif çözümler üreterek; ülkenin ekonomik, siyasi, toplumsal yapısını demokrasiyi eksen alarak iyi analiz etmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR