Aymazlık ve Eğitim

Aymazlık, kişinin çevresinde olup bitenlerden bilincinde olmama durumudur.

Kişiler aymazlık gibi bir duruma iten nedenler nelerdir? Hangi kurumlar etkili. Eğitim sistemimizin bunda payı nedir?

Aslında, yurttaşlarımızın çevresinde olup bitenlerin bilincinde olup olmamaları küresel güçlerden bağımsız değildir. Küresel güçler medya aracılığıyla kültürünü empoze ediyor.

Böylece, bazı medya programları yurttaşları düşünmeyen, analiz ve sentez yeteneğinden yoksun durumda bırakıyor. Durum böyle olunca da yurttaşlarımızın üretkenlikleri gelişmiyor. Toplumsal sorunlara duyarsız kalabiliyor.

Gösterimdeki diziler, adeta köşenin daha nasıl hızlı dönüleceğini, kumpasın nasıl kurulacağını sunarak toplumun duygularını istismar ediyor.

Eğitim sistemimiz medyadan farklı değil.

Özellikle son eğitim programının neoliberal çizgide olduğu çeşitli kesimlerce ifade ediliyor. Yani; kapitalist sisteme, küresel güçlere uyumlu bireyler yetiştirmek. Bu nedenle, bireyci ,köşeyi kolayca dönmenin geçerli olduğuna inanan kişiler yetişiyor.

Tabii ki bu durum bireylerin toplumsal sorunlara aymazlık içinde olmaları ile sonuçlanıyor. Maalesef, duyarlı bireyler yetiştiremiyoruz.

Ancak çevremizdeki sorunlara karşı duyarlılık göstermek her duyarlı yurttaşın temel sorumluluğu olmalıdır.

Özellikle, afyon etkisi gösteren medyaya karşı etkili bir mücadele gerektiriyor.

 Sivil toplum örgütlerinde bu mücadelede yararlanılabilir.

Diğer taraftan, eğitimin sorunlarına duyarlılık göstermek, her yurttaşın temel sorumluluğu olmalıdır.

Özellikle, neoliberal bir yapılanma gösteren eğitim programının olumsuz etkilerine sivil toplum örgütleriyle mücadele yoluna gidilebilir.

En önemlisi ise, bilinçli aydınlar yurttaşlarımızın toplumsal sorunlara duyarlılık kazanması için önderlik yapabilirler. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR