Ayna benlik ve öğrenciler

 Ayna benlik iki anlama gelmektedir:

1- Basitçe değerlerinin yansımasında kendimizi gördüğümüz şey.

2- Bireyin diğer insanların kendisine karşı davranışlarına bağlı olarak oluşturduğu kendi imgesi.

Bu nedenle; öğrencilerin davranışları bilinçli ve anlamlı olmak zorundadır. Zira, öğrencinin ayna benliğinin yüksek olması öğrencinin öz saygı düzeyini yükseltici bir etken olması muhtemeldir. 

Kuşkusuz, öğrencinin öz saygı düzeyinin yüksek olması çevresiyle anlamlı bir ilişki kurması anlamına gelmektedir.

Yine, öz saygı düzeyinin yüksekliği ruh sağlığı için önem kazanırken; çevresiyle de etkili bir iletişim için önem kazanmaktadır. 

Sözün kısası, öz saygı yüksekliği, öğrencinin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişmesine katkı sunmaktadır.

Anılan bu nedenlerden dolayı öğrencinin ayna benliği olumlu olmak durumundadır. Bu anlayış için neler yapılabilir?

Örneğin, eğitim politikası ile ilgisi var. Neoliberal müfredat programı ve rakabetçi eğitim sistemi öğrencilerin kutuplaşmasına ve çatışmasına neden olmaktadır. Böyle bir yapıyla öğrenciler olumlu bir ayna benlik geliştirebilir mi?

4+4+4 eğitim yasıyla okul terkleri ve çocuk gelinler arttı. Böyle bir durumda, olumlu anlamda ayna benlik geliştirilebilir mi?

Ayna benlik açısından sorunun çözümü için eğitim proğramı, uygulamaları çağdaş bir duruma kavuşturulmalıdır.   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR