Bağımlı birey yetiştirmede eğitimin rolü

Bağımlılık; bir kişi, toplumsal grup ya da toplumun siyasal, ekonomik, kültürel vb. bakımlardan başka kişi, grup ya da toplumların güdüm ve yönetimi altına girmesi durumudur.

Bağımlılık büyük ve küçük ölçekte alınabilir. Büyük ölçekte derken, ekonomik ve teknolojik vb. alanlarda bağımlılık akla gelmektedir. Ülkemiz, maalesef dışa bağımlı bir ülkedir. Bu durumdan da büyük ölçüde eğitimin rolü bulunmaktadır.

Eğitim sistemi kültürel değişimi yaratan öğelerden biridir. Ancak, ülkemizde bu gerçeğe uyulmadığı için dışa bağımlılıktan kurtulamıyoruz. 

 Bununla birlikte, eğitim sistemimiz evrensel kültürel değişmelere uyum sağlayamamıştır. Başka bir ifadeyle, dışa bağımlılığı önleyecek ne kültürel değişimi ne de kültürel değişmelere uyum sağlayamamıştır. Tabii ki, Türkiye Cumhuriyetinin İlk kuruluş yıllarını bu düşüncede ayrı tutmak gerekir.   

Diğer taraftan; küçük ölçekte birey, bağımlık ve eğitim sisteminin ele alınması gerekmektedir. Bağımlı kişi kararlarını tek başına veremeyendir.

Kuşkusuz,  bağımlı kişiliğin gelişmesinde aile eğitimin önemi büyüktür. Özellikle, şımarık ve aşırı korunan bir çocuğun yetişkinlikte bağımlı bir kişilik geliştirmesi kaçınılmazdır.

Diğer taraftan; okul yaşamı da bağımlı kişilik geliştirmede önemli bir payı bulunmaktadır. Özellikle, öğretmenin sınıf yönetimindeki zafiyetleri öğrencide bağımlı bir kişilik geliştirmesine neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların başlıcaları şunlardır:

-Öğrencilere söz hakkı verilmemesi,

-öğrenci ile çift yönlü iletişim kurulmaması,

-farklı öğretim yöntem ve ilkelere başvurulmaması,

-sürekli düz anlatım yöntemine başvurulması

-Öğrencilerin formal oluşumlarına katkı sunmamak,

-öğrencilerin düşünmelerine yol açacak yöntemleri uygulamamak.

Sonuç olarak, hem büyük hem de küçük ölçekte ülkemizde bağımlılık hüküm sürmektedir.

Bu olumsuz gidişte de eğitim sistemimizin önemli bir payı bulunduğu unutulmamalıdır.

    

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR