Bağımlı toplum yaratma

Toplumda başkalarının bilgisiz kalmasına çaba gösterenler azımsanmayacak orandadır. Bu kişiler halkın aydınlığa, bilmeye ve eğitilmesine karşı çıkıyorlar.

Eğitimi olumsuzlama burada da kendini gösteriyor.

Bu kişiler ve grupların temel amacı toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm üretemeyen bir nesil yetiştirmektir.

Çünkü toplumsal sorunlara duyarlılık bu kişileri korkutuyor. Toplumun bireyleşmesini ve özgürleşmesini istemiyorlar.

Aslında, AKPnin 4+4+4 eğitim süreciyle getirmek istediği eğitim modeli yukarıdaki açıklamalarla örtüşüyor.

Zira, 4+4+4 eğitim sürecinin temelinde itaat eden bir neslin yetiştirilmesi yatmaktadır.

Siyasi iktidar, bu eğitim süreciyle toplumun bilişsel, toplumsal ve duygusal gelişimlerini sağlamamanın temelinde kendilerine bağımlı bir kitleyi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bunun iki nedeni bulunuyor. Birincisi, kendilerine benzeyen kitleler yaratmak.

İkincisi, siyasi iktidar bağımlı kitle yaratarak ekonomik, toplumsal ve sosyal amaçlarını daha kolayca yerine getirmek istemektedir.

Ancak, insan hakları ve demokrasiyi hiçe sayan böyle bir anlayışın hümanizmle ilgisi olabilir mi?

Oysa aynı siyasi iktidar uyguladığı eğitim uygulamasını övgüler ve methiyeler yağdırmaktadır.

Bilgiyi olumsuzlama, üretildiği ve kendisine iş edinen kurumlara da yöneltilmiş durumda.

Yine, bilgi üreten yayan kişilere de olumsuz tutumlar devam etmektedir.

Sonuç olarak, toplumumuzda halkın bilgiye erişimini engelleyen siyasi iktidar toplumun özgürleşmesini istemiyor.

Çünkü toplumun özgürleşmesi siyasi iktidarın temel amaçlarıyla örtüşmemektedir.

Bireyi ve toplumu özgürleştirmek hümanizmle eşdeğerdir.

Bu nedenle her yurttaşın bilgilenerek özgürleşmesi temel sorumluluğu olarak değerlendirilmelidir.

Ancak, mevcut eğitim sistemi ile mümkün değildir.   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR