Bağımsızlık ve öğretmenler

Bağımsızlık, destek ve ilgi görme, yön bulma bakımından başkalarına bağlı olmama hali, kendi kendine yeterlik anlamına gelmektedir.

Gerçekten okullarımızda öğretmenlerimiz bağımsız mı? Öğretmenlerin bağımsızlığını elde edememesinde siyasi erkin sorumluluğu nedir? Öğretmenlerin bağımsız olamamasının sonuçları nedir?

Öğretmenlerimizin tam anlamıyla bağımsız olduğunu kim söyleyebilir? Bunların başında sendikal faaliyetlerini özgürce yerine getirememek gelmektedir. Yine, örgüt içi politikaların belirlenmesinde yeterince bağımsız değildir, öğretmenlerimiz.

Diğer taraftan, öğretmenler, okul içi kararların belirlenmesinde bağımsız değildirler. Başka bir ifadeyle, okulda kararların alınmasında okul müdürleri belirleyici durumdadırlar.

Yine, öğretmenlerin bağımsız olması da öğretmen veli ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bütün bunların bileşkesi, öğretmen açısından yabancılaşma demektir.

Yabancılaşan öğretmenler, çeşitli fedakarlıklar altında görevini sürdürmektedirler. 

Pekala, ne yapmalı?

Öğretmenlerin sendikal faaliyetlerine izin verilmelidir. Öğretmenin kendisini etkileyen kararlara katılması gerekir.

Öğretmenlerin kendi duygu, düşünce ve tutumlarının yaşamsına izin verilmelidir. Öğretmenin kendini gerçekleştirmesine fırsat verilmelidir.

Peki sizce bu iktidar ile bunlar mümkün mü?     

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR