Başarısız toplumsallaşma

Bireyin toplumdaki uyum ve dayanışmayı sağlamaya yönelik kuralları öğrenmemesi veya eksik öğrenmesi anlamına gelmektedir, başarısız toplumsallaşama.

Aslında başarılı toplumsallaşma eğitim sisteminin sorumluluğundadır. Ancak, eğitimdeki uygulamalar başarısız toplumsallaşmaya neden olmaktadır. İktidarın bunda da payı büyüktür.

AKP; toplumdaki uyum ve dayanışmayı sağlaması gerekirken kinlerini sürdürecek yurttaşları istemektedir. Yine 2005de kabul edilen müfredat programı toplumdaki dayanışmayı ve uyumu sağlamaktan çok uzaktır. Çünkü, program bireysel çıkarları ön planda tutulmaktadır.

Uyum ve dayanışmanın olmadığı bir toplumu neler beklemektedir? Bunun sorgulanması gerekiyor.

Uyum ve dayanışmanın olmayan bireylerin oluşturduğu toplumun aidiyet duygusu beslemesi mümkün değildir.

Kimlik duygusu zayıf olan bireylerin oluşturduğu toplumun tasada kıvançta birlik içinde olması düşünülemez.

Yine, kimlik duygusunun gelişmemesi demek toplum üyelerinin toplumsal sorunların nedenine ve çözüm yollarına ilişkin farklı yollar araması demektir.

Diğer taraftan, kimlik duygusunun gelişmemesi toplum üyelerinin sisteme yabancılaşma ile sonuçlanabilir.

Yabancılaşmanın sonucu da toplumsal dayanışma ve uyumun daha da olumsuz etkilenmesi demektir.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR