Beklentileri karşılanmayan öğrenciler kurumlarına yabancılaşmakta

Bilindiği üzere ait olma; bürokratik beklentilerle özel gereksinmeler arasındaki uyum sonucu bulunduğu grup, topluluk ve toplumla özdeşleşmesidir. Kuşkusuz, böyle bir konunun eğitim dolayısıyla öğrenciler açısından önemli doğurguları bulunmaktadır. Özellikle, bu köşe yazısında sadece öğrencilerin beklentileri üzerinde durulacaktır.

Üniversitelerimiz açısından bakılacak olursa, öğrencilerin beklentilerinin karşılanmadığını görmekteyiz. Bu beklentiler arasında öğretim elemanlarının yeterliliği gelmektedir. Ancak, bu konuda çeşitli sorunlarımız bulunmaktadır.

Bu sorunların başında öğretim elemanlarının yetersizliği gelmektedir. Siyasi kaygılarla ataması yapılan öğretim elemanlarının alanında yetersiz olduklarından başarısız olmaktadırlar. Yine, planlaması yapılmadan üniversitelerin açılması ve buna bağlı olarak yeterli nicelikte öğretim elemanının istihdamının yapılamaması öğrencilerin başarısızlığını arttırmaktadır. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeterli sayıda öğretim elemanlarının olmaması öğrenci başarısını olumsuz etkilemektedir.

Üniversitelerde yeterli derslik, araç-gereç eksikliği de üniversite öğrencilerinin zor koşullar altında öğrenim görmelerine neden olmakta, başarısızlıklarına yol açmaktadır. Yine, üniversite öğrencilerinin gelecekte istihdam koşullarının zor olması başarılarını olumsuz etkilemektedir.

Diğer taraftan, bu konunun ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimiz açısından da doğurguları bulunmaktadır. Özellikle, öğrencilerin beklentileri arasında müfredat proğramı ile kendi gerçekleri arasında bağ kurması gelmektedir. Zaten, neoliberal kaygılarla hazırlanan müfredat proğramından ne beklenir ki.

Yine, üniversitelerde olduğu gibi ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki ders-araç gereçlerinin yetersizliği öğrencilerin başarısızlığında önemli bir etken olarak belirmektedir. Bir ilköğretim okulunu ziyaret ettiğimde okul müdürü bilgisayar laboratuvarını gezdirdiğinde birçok bilgisayarın bozuk olduğunu, ancak bir bilgisayarın çalışır durumda olduğunu söylediğinde şaşkınlığını gizleyemedim.

İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin beklentileri arasında öğretmenlerin yeterliliği gelmektedir. Ancak, bazı öğretmenlerin alan ve sınıf yönetimi boyutlarında yeterli olmadıklarını görmekteyiz.

Özellikle, alan bilgisi ve sınıf yönetimi alanında yetersiz olan öğretmenlerin öğrencilerin başarısızlığına neden olması kaçınılmazdır. Belli dönemlerde öğretmenlerin kendilerini yenilenmelerinde önemli bir olanak olan ve belli bir dönemde okullarda yapılan öğretmenlere yönelik yapılan seminerlerin pek yararı olmadığı görülmektedir. Çünkü, bu sürecin aslına hizmet etmediği için tam bir fiyasko ile sonuçlanmaktadır.

Kuşkusuz, gerek üniversite gerekse ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin beklentileri ve sonuçları bu yazının içeriğine sığmaz. Ancak, yukarıda belli başlılarına değinilmiştir.

Sonucu bütün öğrencilerin ortak paydada buluştuğu yabancılaşma kavramına bağlamak istiyorum. Beklentileri karşılanmayan öğrencilerin başarısızlıkları daha da pekişmekte mutsuzlukları giderek daha da artmaktadır.


 

Önceki ve Sonraki Yazılar