Bilimsel bilgi ve AKP

Bilgi bilinç taşımak, düşünmek ve seçmek yoluyla yeni dünya kurmanın yoludur. Bu dünyayı kurma anlayışında niçin yaşayacağını nasıl yaşayacağını ve ne yaşayacağını bilgi sağlar, insana. Bu nedenle, dünya ile anlamlı ilişki kurma onu dönüştürme ve yeniden üretmenin yolu bilgiden geçer.

Yaşama rehber olan bilginin niteliği önemlidir. Kuşkusuz, böyle bir anlayışın seçiminde ise, dünyadaki gelişmeler önem taşıyor.

Elbette, evrensel ilkelerin başında demokratik ilkeler ve insan haklarına verilen önem vardır. Adeta, uygarlık bununla ölçülmektedir. Bilgi de bu doğrultu da yapılandırılmalıdır. başka bir ifadeyle evrensel değerler olan demokrasi ve insan hakları doğrultusunda kabul edilecek bilgi türü insan yaşamına rehber olmalıdır.

Aslında, böyle bilgi türü bilimsel bilgi örtüşmektedir. Ancak, özellikle AKP iktidarının bilimsel bilgiyi göz ardı ettiklerine şahit olmaktayız.

Neoliberal kaygılarla hazırlanan müfredat proğramının bilimsel bilgi ile ilişkisi bulunmuyor.

Diğer taraftan, imam hatip liselerinin yoğunluk kazanması hangi bilimsel bilgi ilişkisi olabilir.

Bilimsel bilgiye başvurmama bireyin çevresine uyum sağlamamasına neden olmaktadır.

Yine bireyin yeniliklere açık olmasını güçleştirmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR