Bilimsel eğitimin neresindeyiz?

Araştırmalara ve bilimin verilerine dayanan bir eğitim anlayışı ve uygulaması olarak bilimsel yöntem insan yetiştirme düzenimizde önemli bir yer tutuyor.

Eğer eğitim sistemimiz etkili olacaksa bilimsel gerçeklere uyum sağlaması gerekiyor. Bilimsel eğitim denilince dört boyutta ele alınması gerekiyor. Eğitim programı, eğitim yönetimi, öğretim ve psikolojik ve rehberlik boyutu.

AKP,  farklı çevrelerin görüşleri alınmadan, ihtiyaç analizi yapmadan neoliberal ve dinsel içerikli ve dolayısıyla bilimsellikten uzak eğitim programını hayata geçirdi. Oysa bilimsel anlayış ülkenin gereksinmesi doğrultusunda toplumcu bir anlayış gerektirmektedir.

Diğer taraftan, eğitim programının yansıması olan ders kitaplarında cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılması hangi bilimsel gerçeklerle uyuşabilir.    

Diğer taraftan, eğitim yönetimi alanının da bilimsel gerçekle uyuşmadığını görüyoruz. Bunun en açık örneğini okul yöneticilerinin atanmasında görüyoruz. Okul yöneticiliği belli bir eğitim gerektirir. Ancak bu ilkeye uyulmamasına devam edilmiştir. Oysa, bazı gelişmiş ülkelerde okul yöneticiliği belli bir eğitime dayandırılmıştır.

Benzer şekilde öğretim boyutunda da bilimsellikten uzak uygulamalara tanık oluyoruz. Öğretme-öğrenme sürecinde bilimsel ilkelere uyulmuyor. Onlarca öğretim yöntemi bulunurken kullanılan yöntem iki taneyi geçmiyor.

Yine,  öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanması bilimsel eğitimin gereğidir. Ancak, rehber öğretmen yetersizliğinden bu hizmetten yararlanmayan öğrenciler bulunuyor. Üstelik bu alandaki açık, alanı farklı öğretmenlerle giderilmeye çalışıyor. Böyle bir uygulamanın bilimsellikle ilgisi bulunabilir mi?

Görüldüğü gibi eğitim sistemimizin her boyutunda bilimsellikten uzak uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu durumunda öğretme-öğrenme sürecini ve dolayısıyla okulun etkililiğinin olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. 

Eğitim sistemimizin bilimsel olması, büyük ölçekte çağdaş, evrensel değerlerle örtüşen, toplumcu ve laik bir anlayışın hüküm sürmesi demektir.

Ancak, bu uygulamayı gerçekleştirecek iktidarın niteliği önem kazanıyor.

Başka bir ifadeyle onlarca yıldır iktidarda kalan sağ iktidarlarla bilimsel eğitimin gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR