Çağcıl insan tipi ve eğitim

Etkili bir toplumun tipik insan tipi, toplumsal sorumluluk ve paylaşma duygusu gelişmiş, davranışlarında kişisel ekonomik çıkardan çok topluma yararlı olma, başarılı olma güdülerinin egemen olduğu, insana değer veren, onu küçümseyen, aşağılamayan, hümanist davranan ve hakkaniyet duyguları gelişmiş bir insan tipidir.

Kuşkusuz, ideal insan tipini yaratmak toplumun kurumlarının birlikte uyum içinde olması gerekir. Ancak, toplumsal kurumlar içinde eğitimin yeri ve önemi tartışılamaz.

En başta söylemesi gereken eğitimde algı dayanağı, işlevi gören müfredat proğramının dinsel ve neoliberal çizgiden kurtarılması gerekir.

Ancak, siyasi iktidarın açıklamaları bu çizgiyi yeterli görmediğini, daha da eğitimin küreselleşmeci ve neoliberal /İslami çizgiyi koruyacağı ve sürdüreceğini gösteriyor.

Oysa, müfredat programının toplumcu ve toplumsal sorunlara çözüm getirmesi gerekiyor.

Diğer taraftan paylaşımcı, dayanışmacı bir insan tipinden yukarıda bahsedildi. Ancak, sınav odaklı eğitimle bu durumu sağlamak mümkün mü?

Yine, toplumun çıkarlarına duyarlılık empatik bir anlayışla mümkün .Ancak, grup sürecine ağırlık vermeyen bir iki öğretim yöntemi ile bu durumu sağlamak mümkün mü?

İnsan haklarına saygılı insan tipinin yaratılması çağcıl toplumun yaratılmasında önem taşıyor.

Bu insan tipini sağlamanın yolu da demokrasi eğitiminde geçmektedir. Ancak, demokrasi eğitimi kağıt üzerinde kalmaktadır. Oysa, okullarda demokrasi eğitimi yaşanarak öğrenilir.

AKPnin atadığı yöneticiler ile bu durumu sağlamak çok zor görülüyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR