Çağdaş yaşamın eğitim amaçları

Çoğu öğretmen ve öğrenci, akademisyen eğitimin amaçlarından bahseder; ancak değişik ve ilginç amaçları vardır, eğitim kurumunun.

Çoğu kişi, özgüvenin önemini vurgular. Ancak, bunun öğrenciye neler kazandıracağı konusunda genellikle bilgi sahibi değil. Özgüven yaratıcılığı teşvik eder. Özgüven, ayrıca sosyo ekonomik ciddi gelişmeleri sağlar. Bireyin özgerçekleşim güdülerinin gerçekleşmesine yardımcı olabilir. 

Pekala; öğrencilerin entelektüel özgüvene sahip olması ne sağlayacaktır? En başta entelektüel özgüven, öğrencilerin farklı sorunlara karşı değişik çözüm yollarının olacağını gösterir. Entelektüel özgüven kişinin değişik konumlara uyum sağlamalarını sağlar. Yine kişinin tercihler konusunda en uygunun ne olacağı konusunda yardımcı olabilir, karar verme becerilerini geliştirir. Yine, öğrencinin öğrencinin entelektüel özgüveni, kontrol etme gücünü sağlar.

Kuşkusuz, yukarıda anlatılanlar, entelektüel özgüvenin gelişmesi için hangi öğretimsel koşulların olmasını gerektirir? Sorusunu gündeme getirir. 
En başta söylenmesi gereken grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerine ağırlık verilmelidir. 

Çağdaş yaşam için diğer amaçlardan biri bireyin bağımsızlaşmasıdır. Aslında, bireyin bağımsızlaşması entelektüel özgüvenle birlikte anılması gereken bir terimdir. Çünkü, entelektüel özgüven olmaksızın öğrencinin bağımsızlaşması mümkün değil. Bağımsızlık, kendi kararını kendisi vermesi demektir. Bunun için uygun eğitim koşulları sağlanmalıdır. Örneğin, öğretici öğrenciyi tartışmalara yönlendirebilir, konuşması için fırsatlar verebilir. Eğer, bağımsızlaşma gerçekleşmez ise öğrenciyi bağımlı bir kişilik beklemektedir. Aslında, öğrencinin entelektüel özgüven ve bağımsızlaşması için öğrencinin bilgiyi kendisi keşfetmesi gerekir. Çünkü, böyle bir süreç, öğrencinin sınırlı bir öğrenim ile kazandıkları yeterli gelmediğinden önemli bir koşul olarak değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, çağdaş yaşam için  eğitimin temel amacı öğrenciyi özgür kılmaktır. Özgürlük sadece başkalarından bağımsız olma anlamı taşımaz; aynı zamanda kişinin kendi duygu ve içtepilerinden bağımsız olmasına işaret eder. Özgür birey, yaşama sıkı sıkıya bağlı kalır, yaşamı sevgi ile kucaklar. Bağımlılık ilişki kurmayı reddeder. Öğrencinin özgür bir tutuma kavuşması için grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerine başvurulabilir. Yine öğretmenin  tutum ve davranışları demokratik olmalıdır. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR