Çoğulcu toplum ve siyaset ilişkisi

Türlü sınıfları, katmanları ve eşdeğerde sayılan ve her birine toplumun yönetimi etkileme hakkı tanınan topluma verilen isimdir, çoğulcu toplum.

Sözde demokrasimizde böyle bir anlayışı görmek mümkün değil. Çünkü özellikle orta sınıfın ve alt tabakadaki sınıfın yönetimi etkileme şansı çok düşük görünüyor.

Kuşkusuz, böyle bir sonucun yurttaşları olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Bunların başında, siyasi yönetimin meşruiyet tartışmaları gündeme gelmektedir. Bu durumda yurttaşların siyasi tercihlerinin sokağa taşmasına neden olmaktadır. Yine, yönetimi etkileme şansı olamayan yurttaşlar ülke yönetimine yabancılaşabilmektedir. Bu bir insan için en acı gerçektir.

Diğer taraftan, yönetimi etkileyemeyen bireyler, uluslararası kurumlarda hakkını arama yoluna gitmekte, bu durumda ülke imajını olumsuz etkilemektedir.

Benzer biçimde yönetimi etkileyemeyen kişiler siyasi konulara ilgisi azalabilmektedir. Burada da ülke aydınlarına önemli görevler düşmektedir. Aksi halde siyasi katılım olumsuz etkilenebilir. Ancak, yurtsever yurttaşlar anılan olumsuzluklara rağmen bir çıkış araması da bazı durumlarda görülebilmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR