Değer olgusu ve AKP-MHP birlikteliği

Bir toplum, bir sınıf ya da bir insan için önem taşıyan nesne ve olayları tanımlayan değer olgusu siyaset açısından da önem taşımaktadır.

Özellikle değer olgusunun, AKP-MHP ve gündemde olan başkanlık sistemi açısından tartışılması gerekiyor.

Başkanlık sistemine verilen değer açısından AKP-MHPyi buluşturan öğelerin neler olduğu bilinmektedir.

Kuşkusuz, AKPnin önceliği yürütme, yasama ve dolaylı olarak yasama organını tek elde yürüterek dikta rejimini aratmayacak düzenlemelere gitmek istemektedir.

 Diğer taraftan, basına yansıdığı kadarıyla, MHP lehine devlet kadrolarının dağıtımı gündemde.

Kuşkusuz, böyle bir durumda AKPnin yanında MHPnin temiz siyaseti izleyip izlemediği tartışılır bir durumdur. Çünkü, MHPnin desteği, izlediği ideoloji gereği bir ilkesizlik örneği sergiliyor.

Diğer taraftan, MHPnin desteğini ideolojik çerçevede ele almak mümkün. Siyasal partilerin eylemlerine yön veren programlarıdır. Ancak, MHP ve AKPnin ideolojik farkı göz önünde bulundurulduğunda böyle birlikteliğin ne kadar anlamsız olacağı anlaşılacaktır. Çünkü, AKP kendini muhafazakar demokrat, MHP ise kendini milliyetçi olarak tanımlamaktadır.

Normal koşullarda MHP milletvekillerinin AKPye desteğinin, yine MHP tabanı tarafından sorgulanması gerekmektedir. Bu durum, bilinçli MHP seçmeninin tercihi olmalıdır.

Yine, milliyetçiliğe aksi yönde, Mecliste temsil edilen MHP seçmeninin kimlik krizi yaşaması olası bir durumdur. Çünkü, ideolojiler bireylere aidiyet(kimlik) duygusu kazandırmaktadır.

 Bu koşullarda siyasi partisine yabancılaşan MHP seçmeninin referandum sürecinde parti temsilcilerinin belirlediği yönde oy kullanmaması da normal karşılanmalıdır. Çünkü yabancılaşma beraberinde ideolojilerine sahip çıkmayan MHP yöneticilerine tepkiyi beraberinde getirebilir.     

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR