Değer ve siyaset ilişkisi

 Değer, bir toplum, bir sınıf ya da bir insan için önem taşıyan nesne ve olaylara verilen isimdir. 
   Değerin, siyasetle bağlantısı farklı boyutlardan ele alınabilir. Bu yazıda yurttaşların bir değer olarak demokrasiye ilgisinin ölçütü anlatılması uygun görülmüştür. 
     Hemen hemen ülkenin yarısından azının tercihine bakılırsa demokrasi adına kaybettiklerimiz çok önemli bir yer tutuyor. Elbette bu durumun olumsuz sonuçları bulunuyor. 
    Bu sonuçlardan en önemlisi, demokrasi boyutu ile ilgisi bulunan özgürlük ve adalet ilkelerinin pek de önemsenmediği görülmektedir, bu kesimlerce.
   Bu durum da toplumsal huzuru ve barışı olumsuz etkilemektedir.
     Diğer taraftan, tercihin demokrasiden yana kullanılmaması ülkenin siyasi yönetimini çağın gerisine götürülmesi anlamına gelmektedir. Yine bu durum toplumsal sorunlarla ilgili çözüm yollarının çağdışı yollardan aranması anlamına gelmektedir. 
     Yine, siyasal tercihin demokrasiden yana kullanılmaması demek halkın çoğunluğu tarafından yönetimin meşruiyetinin tartışılması demektir. Bu durumun büyük halk kesiminin ülke yönetimine ve topluma yabancılaşması kaçınılmazdır. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR