Demokrasi eğitimi

Demokrasi eğitimi, insana yapılan haksızlıklar sorununu demokrasi kültürünün yaygınlaştırılarak, tabandan gelen bilinç ve becerinin gücüyle çözmeye çalışmak şeklinde tanımlanmaktadır.

AKP iktidarı demokrasi eğitiminin içini boşaltmaya çalışıyor. Çabaları da devam ediyor. Ancak böyle bir konuyu her zaman gündemde tutmak önem arz etmektedir. Çünkü, demokrasi eğitimi çağdaş bir yaklaşımdır.

Gerçekten; ülkemizde insana yapılan haksızlıkları her boyutta görmek mümkün. Bu durum demokrasi eğitiminin yerleşmediğini gösteriyor.

Özellikle, yargı alanında yaşanan sorunlar hafızalarda silinmiş değil. Yıllarca, adil bir biçimde yargılanmadan gazeteciler bulunuyor. Yine, yakınlarda suçsuz yere ihraç edilen akademisyenlere ne demeli? Yine bazı öğretim elemanları ve öğrenciler derslerde görüşlerini paylaştığı için soruşturma geçirebiliyor.

Yine ekonomik sıkıntılarımız bulunuyor. Milli gelir düşük, yoksul sayısı milyonlarca ifade ediliyor.

Diğer taraftan, seçmen davranışı etkili değil.

Gerçekten okullarda demokrasi eğitimi verilmiş olsaydı yukarı anılan olumsuzlukları yaşamak mümkün müydü?

Demokrasi eğitiminin gelişmesinde  okullar önemli bir yer tutmasına rağmen tek başına yeterli değildir. Toplumun tüm kurumları gibi ailelere de önemli görevler düşmektedir.

Çünkü, demokrasi ile aile yapısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Baba otoritesinin katı olduğu, ataerkil yapılı aileler demokrasiye ket vuran yapılardır.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR